Skolemiljøveileder 100% prosjektstilling (ID 1340)

 

Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i Kvinesdalsskolen; som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid – så har du sjansen nå!

Kvinesdal kommune har opprettet en ny 3-årig prosjektstilling i Kvinesdalskolen som Skolemiljøveileder 100% stilling (ID 1340).

Stillingen skal være ambulerende på alle barneskolene.

Intensjonen er at denne stillingen skal tilføre Kvinesdalskolen en annen kompetanse enn den som forefinnes i skolene i dag. (pedagoger, spesialpedagoger og fagarbeidere).

Arbeidsoppgavene vil i stor grad bli relatert til systemrettet arbeid på skolene, men planlegging av tiltak og oppfølging av enkeltelever, samt veiledning av ansatte vil også bli en del av jobben. Det forutsettes et nært samarbeid med ledelsen ved den enkelte skole.

Kvinesdal kommune har stort fokus på tverrfaglig samarbeid og denne stillingen vil bli sentral i dette arbeidet.

Ettersom dette er en nyopprettet stilling, vil det kunne bli endringer i innholdet etter hvert som en høster erfaringer.

Stillingen blir organisatorisk plassert under kommunalsjef oppvekst.

Det er 5 barneskoler i Kvinesdal; Liknes skole, Feda skole, Vesterdalen skole, Austerdalen skole og Kvinlog skule. Totalt er det ca 550 elever fra 1.-7. klasse på disse skolene.

Arbeidsoppgaver

Bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø blant elevene
Jobbe med og planlegge, systematisk forebyggende skolemiljøarbeid.
Følge opp, i samarbeid med lærer/skole; enkeltelever/elevgrupper med særskilte behov, både faglig, sosialt og evnt. medisinsk.
Bidra til kompetanseheving blant skolens personell
Planlegge og følge opp tiltak rundt enkeltelever med sosioemosjonelle og psykiske utfordringer
Veilede fagarbeidere og assistenter i arbeid med enkeltelever og grupper

Kvalifikasjoner

3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning. Fortrinnsvis barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier
Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn innen skole/SFO
Gode dokumenterte norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Ha god kunnskap om barn med atferdsvansker
Må ha sertifikat og disponere egen bil

Personlige egenskaper

Du liker å arbeide med barn
Du er en positiv og løsningsfokusert person, som kan samarbeide med ulike typer mennesker
Du har god relasjonskompetanse, og ser den store betydningen voksenrollen har i arbeidet med barn
Du er tålmodig og kan jobbe selvstendig
Du er tydelig og robust, og trygg i voksenrollen
Du er systematisk og målrettet i ditt arbeid med barn
Du har stor arbeidskapasitet
Du er fleksibel
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et spennende og godt arbeidsmiljø
Godt samarbeid i team og med skolens ledelse
Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
Tiltredelse snarest.

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, golfbane, mm.

Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest og helseattest.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk her. Evt. kan søknad vedlagt CV sendes til Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

 

Søknadsfrist: 01.03.2020.

 

Nærmere opplysninger ved henv. til Kommunalsjef Geir Bruli tlf. 90 87 40 10, eller Oppvekstkoordinator Finn Kydland mobnr.: 91 99 77 41

 

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med til intervju, eller ettersendes ved forespørsel.

N.B. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene som søkeren kan bli gjort offentlig, selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt for pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd, dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentliglova.

 

Del stillingen

Selskap

Kvinesdal kommune

Kontaktinfo

  • Geir Bruli
  • Tittel: Kommunalsjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 90 87 40 10
  • Finn Kydland
  • Tittel: Oppvekstkoordinator
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 91 99 77 41

Lokasjon

  • Kvinesdal

Søknadsfrist

Mars 1, 2020