Miljøterapeuter i 100% stilling

 

Arbeidsgiver Sjøvegan EMA

Stillingstittel Miljøterapeut (barnefaglig kompetanse) til asylmottak Sjøvegan

Frist 01.12.2023

Ansettelsesform Fast

Om jobben:

Ønsker du den en jobb med mening?

Sjøvegan mottakssenter for enslige mindreårige søker miljøterapeuter med barnefaglig kompetanse i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Sjøvegan EMA er et mottak for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i alderen 15-18 år. Mottaket drives av Hero Norge på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Mottaket har plass til 50 ungdommer og er døgnbemannet av personal med ulik type fagkompetanse og erfaring. Stillingene inngår i turnus, jobb hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver

Ansatt er særkontakt for beboere.
Planlegge og delta i oppgaver knyttet til beboerne
Ansvar for utvikling av individuelle planer
Ansatt har medansvar for kvalitet og det faglige miljøet på mottak.
Følge UDI`s retningslinjer for Ordinære flyktningmottak.
Samarbeide med andre instanser, som UDI, helsetjenesten, skole, BUP med flere, for god og helhetlig oppfølging av ungdommen.
Følge Hero`s retningslinjer for drift.
Drive miljøarbeid og veilede miljøarbeidere.
Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

Krav om 3-årig høyskoleutdanning innen barnevern/sosialfag/helsefaglig eller pedagogisk utdanning. Vi vil også vurdere kandidater innen helsefagarbeid eller barne- og ungdomsarbeidere, alternativt ufaglærte med relevant kompetanse.
Miljøterapeutisk erfaring elle erfaring fra tilsvarende arbeid.
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, gjennomført B1 – prøve. Annet språklig kompetanse er positivt.
Relevant erfaring og kunnskap er positivt, men opplæring vil bli gitt til nye ansatte.
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
Hero Norge ønsker en personalgruppe som er preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.
Engasjerte, trygge, og løsningsorienterte medarbeidere, med gode samarbeidsevner.
Gyldig førerkort

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Arbeidsplass i idylliske omgivelser
Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift
Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø
Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
Pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter tariff.

«JOBB MED MENING»

Hero vil bidra til å gjøre en ny framtid mulig. Vi er til stede i Norge, Sverige og Tyskland og våre tjenester omfatter asylmottaksdrift, undervisning og språktjenester. Vi har over 35 års erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger. Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi har et flerkulturelt og mangfoldig arbeidsmiljø, og er en av Norges største aktører innen integrerings- og flyktningarbeid. Vi er i kontinuerlig utvikling og vil gjerne ha flere med oss til å utvikle fremtidens tjenester. Les mer

 

Søk på stillingen her.

 

Hero Norge AS

Sted Sandberganveien 2, Sjøvegan, Norge, 9350 Sjøvegan

Spørsmål om stillingen

Wenche Larsen (Mottaksleder)
97084295
42683254
[email protected]

Mari Strandskog Paulsen (regionleder)
97713138
[email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Hero er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Vi er en av de største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. Vi etablerte vårt første asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet.Som eneste virksomhet i Norge tilbyr vi tjenester helt fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.Foruten drift av ulike typer asylmottak og barnehager, leverer vi tolketjenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrere og bosatte flyktninger.

 

Del stillingen

Selskap

Hero Norge AS

Lenke til firma

https://www.hero.no/

Kontaktinfo

  • Wenche Larsen
  • Tittel: (Mottaksleder)
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 970 84 295 426 83 254
  • Mari Strandskog Paulsen
  • Tittel: (regionleder)
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 977 13 138

Lokasjon

  • Sjøvegan

Søknadsfrist

Desember 1, 2023