Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

 

Sjømannsprest i Dubai

 

Å være sjømannsprest i denne regionen er spennende, og gir rom for å by på seg selv. Her kan du få du gode erfaringer, som også kan gi nye perspektiver på livet.

Byen og region kan tilby en stor bredde av kultur, religion og folkeslag.

Du vil være en del av stabsfellesskapet i Dubai, og rapporterer til daglig leder ved kirken. Det vil være noe reisevirksomhet i denne stillingen til andre land i området. Vi søker deg som kan trives med å være prest på bortebane, og som er god til å skape tillit og trygghet i møte med andre i staben, de du oppsøker, frivillige og brukerne av kirkens tilbud.

Hvis du vil vite mer om hvordan det er å leve og bo i Dubai, har vi laget en liten video.

Søknadsfrist: 27.03.2022
Arbeidsgiver: Sjømannskirken
Stillingstittel: Sjømannsprest
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4487292990

Oppgaver og ansvarsområder:

Hovedansvar for kirkelige handlinger og sjelesorg.
Hovedansvar for trosopplæring og øvrig barne- og ungdomsarbeid.
Være med i arbeidet som skjer på kirken, samt det oppsøkende arbeidet.
Være med i arbeidet med arrangementer som 17. mai, julebasar, høytidsfeiringer og andre arrangementer som er viktige for nordmenn og svensker i UAE.
Være med på arrangementer og møter utenfor Sjømannskirkens eget arbeid.
Være med i beredskapsarbeid.
Være med å ivareta de til enhver tid inkluderte land i regionen (per i dag Saudi-Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jemen, Oman). Reisevirksomhet til andre land i området kan være aktuelt.
Annet praktisk og menighetsbyggende arbeid som er aktuelt i henhold til strategi for kirken.
Les mer om kirken på Dubai sine nettsider.

Kvalifikasjoner:

Cand.theol eller tilsvarende utdanning (inkl. kirkelig utdanning (vigslet), pastorutdanning i frikirke, teolog uten praktikum).
Presteerfaring eller erfaring fra tilsvarende tjeneste er ønskelig (inkl. pastor i frikirke, vigslet kirkelig tjeneste). I en omskiftelig tjeneste kreves det trygghet som prest og menneske.
Erfaring fra arbeid med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, og gjerne i form av en oppsøkende tjeneste.
Førerkort for bil kl. B.

Victoria i Dubai | Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Stilling for eventuell medreisende ektefelle/samboer:

Det tilbys 50 % stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle/samboer.
Dette er en kirkelig stilling, der oppgavene avhenger av kompetansen og interessene til den som kommer inn i stillingen, og blir tilpasset de behov kirken har.
Vennligst legg ved CV hvis ektefelle/samboer ønsker å bli vurdert for stilling.

Viktige tilleggskrav:

Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn.
Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Gjelder også eventuell ektefelle/samboer som ønsker stilling.
Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte.

Vi vektlegger:

Du har evne og vilje til å drive med oppsøkende arbeid.
Du liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også dem som er ulik deg selv.
Du er flink på samhandling og samspill med andre.
Du evner å jobbe selvstendig, tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves.
Du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner.
Du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser.
Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker!

Vi tilbyr

Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for sjømannsprester.
En spennende lokasjon med et rikt kulturliv og mange muligheter på fritiden.
Arbeidsveiledning (ABV).
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidede forsikringsordninger.
Tjenestebolig på kirkeområdet (se bo- og levebeskrivelsen).
Tilbud om 50 % stilling for eventuelt medreisende ektefelle/samboer.
Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Dubai, med utfyllende informasjon om kirken.

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken «Søk på stillingen» under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vennligst last opp vitnemål fra Vitnemålportalen. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post.

 

Norwegian Seamen’s Center, 5004 , Forente Arab. Emirater

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Espen Ingebrigtsen, Operativ leder
902 94 934
[email protected]

Ann Kristin KarlsenDaglig leder
+971 505589653
[email protected]

Elisabeth Gillebo Skiftun, Administrasjonskonsulent
410 26 549
[email protected]

 

Sjømannskirken har vært i Dubai siden midten av 70-tallet, og er en næringslivskirke. Våre målgrupper er i stor grad tilknyttet norske og internasjonale bedrifter som er etablert i UAE.

Dubai sover aldri. Det er en by og en region i enorm utvikling på mange områder. Byen er et sentrum for internasjonal handel, og en hub for samarbeid på tvers av verdensdeler. Dubai og vår region er et viktig sted også for norske selskapers verdiskaping. Viktigheten av Sjømannskirkens tilstedeværelse bekreftes jevnlig gjennom menneskemøtene vi får ha.

Sjømannskirken er en viktig støttespiller for norsk og svensk UD, og vi får være medvandrere for mange.
Sjømannskirken er aktivt til stede, både på hjemme- og bortebane. Vi møter mennesker der de er, og slik de er. Det er det som beriker og gjør arbeidet så motiverende. Teamet i Dubai er opptatt av å spille hverandre gode, og å la den enkelte få bruke sine evner og sin lyst til å være Sjømannskirke i verdens hverdag.

 

Del stillingen

Selskap

Sjømannskirken

Kontaktinfo

  • Ann Kristin Karlsen
  • Tittel: Daglig leder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: +971 505589653
  • Elisabeth Gillebo Skiftun
  • Tittel: Administrasjonskonsulent
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 410 26 549

Lokasjon

Ingen lokasjon registrert

Søknadsfrist

Mars 27, 2022