Har du lyst til å bli vår nye kollega i anskaffelsesteamet?

 

Om avdelingen

Avdeling for Tjenester og rådgivning skal være en pådriver for utvikling, standardisering, og digitalisering innen fagområdene HR, økonomi, anskaffelser og informasjonssikkerhet for fylkesmannsembetene. Vi gjennomfører anskaffelser på vegne av embetene og egen virksomhet. Vi søker to medarbeider til å være med på å løse avdelingens spennende og varierte arbeidsoppgaver. Den ene stillingen er midlertidig med en varighet på ett år som seniorrådgiver, med krav om minimum tre års høyskole. Den andre stillingen er fast som seniorrådgiver med krav om juridisk embetseksamen. Begge stillingene har kontorsted Oslo eller Arendal. Vi ønsker deg velkommen inn i en trivelig avdeling med 12 ansatte fra 8 ulike kontorsteder rundt om i Norge. Vi samarbeider mye digitalt via Skype og i Teams, og har også samlinger hvor vi møtes fysisk.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. De to sistnevnte kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Arbeidsoppgaver

Fast stilling:

 • Utarbeide kontrakter og kontraktsmaler
 • Rådgivning, veiledning og støtte knyttet til anskaffelser og kontrakt
 • Bistå med å utvikle rutiner, maler og kvalitetssikringsarbeid
 • Kvalitetssikring innen fagområdet
 • Gjennomføring av anskaffelser

Midlertidig stilling:

 • Planlegge og gjennomføre anskaffelser på vegne av fylkesmannsembetene og FMFA
 • Lede tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT)
 • Bidra med evaluering og valg av leverandør(er)
 • Kontraktsoppfølging
 • Bidra til utvikling av anskaffelsesområdet, herunder standardisering og kvalitetssikring av prosesser, rutiner og maler

 

Kruseduller

 

Kvalifikasjonskrav

Fast stilling:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap

Midlertidig stilling:

 • relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet, minimum 3 år
 • relevant etterutdanning/videreutdanning/faglig oppdatering

Arbeidserfaring som gjelder for begge stillingene:

 • God kunnskap om og erfaring med offentlige anskaffelser
 • God faglig innsikt i offentlig forvaltning
 • God kunnskap om kontraktsrett ( juriststillingen)

Kvalifikasjoner som er ønskelige

For begge stillingene er det ønskelig med erfaring fra:

 • statens standardavtaler
 • anskaffelser av varer og tjenester innenfor IKT-området
 • gjennomføring av forhandlinger i offentlige anskaffelser
 • bruk av miljø som kriterier og krav i offentlige anskaffelser
 • bruk av innovasjon og åpne spesifikasjoner i offentlige anskaffelser
 • erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy ( KGV ) – gjelder kun den midlertidige stillingen
 • sertifisering i offentlige anskaffelser – gjelder kun midlertidige stillingen

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er imøtekommende, serviceinnstilt og omgjengelig. Du har gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig med krevende saker. Du har en evne til å jobbe analytisk og nytenkende, og har en ‘stå-på’-vilje som er med på å bidra positivt i et hektisk arbeidsmiljø. Det er viktig at du også har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • faglig og personlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og boliglånsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • Stillingene lønnes seniorrådgiver stillingskode 1364. Lønn ligger normalt i lønnsspennet kr. 580 000 – 660 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

 

Generelle opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren blir varslet dersom reservasjonen ikke blir imøtekommet, jf. offentleglova § 25. For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt avdelingsdirektør Francoise Bratland på telefon 22 00 38 86/ 918 89 768, eller fagkoordinator Erik Drivdal på telefon 38 17 61 43 / 90 609 831.

 

Om oss

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) er en nyetablert virksomhet, som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). FMFA leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene innenfor IKT, dokumentforvaltning, økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning og informasjonssikkerhet.

Hovedkontoret ligger i Arendal, mens medarbeiderne sitter fordelt på 18 kontorsteder sammen med fylkesmannsembetenes lokasjoner. FMFA har omlag 200 årsverk.

 

Søknadsfrist 11. mai 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmennenes fellesadministrasjon
Kommune Oslo Arendal
Omfang Heltid (2 stillinger)

Varighet Fast

Arbeidssted Oslo eller Arendal

 

Del stillingen

Selskap

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Kontaktinfo

 • Francoise Bratland
 • Tittel: Avdelingsdirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 22 00 38 86/ 918 89 768
 • Erik Drivdal
 • Tittel: Fagkoordinator
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 38 17 61 43 / 90 609 831

Lokasjon

 • Arendal
 • Oslo

Søknadsfrist

Mai 11, 2020