Seniorrådgiver arbeidsmiljø

 

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet ivaretar arbeidstilsynsfunksjonen for besetningsmedlemmer på norske baser i sivil luftfart og fører tilsyn med et trettitalls selskapers ansvar for det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.
Luftfartstilsynet har spisskompetanse innen arbeidsrett og arbeidsmedisin i luftfart og samarbeider med
Arbeidstilsynet og deres fagpersoner i arbeidsmiljørettede oppgaver.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som seniorrådgiver innenfor fagområdet arbeidsmiljø i norsk luftfart. Vår nye medarbeider vil være sentral i videreutviklingen av vårt samfunnsoppdrag som arbeidstilsyn og vil bidra til å sette rammer og retning for arbeidsmiljøarbeidet i bransjen.

Vi ønsker oss en faglig sterk medarbeider som kan arbeide selvstendig og utviklende i grensesnittet mellom arbeidsmiljø og flysikkerhet. Vår nye kollega vil gjennom samarbeid med eksterne og interne ressurser fremme og bidra til kunnskap og tiltak som tar arbeidsmiljøarbeidet fremover.

Stillingen er plassert i seksjonen menneskelig ytelse og utdanning i fagavdelingen. Vår nye seniorrådgiver vil samarbeide med øvrige fagpersoner i egen seksjon og Fagavdeling, Direktoratsavdeling og Strategiavdeling som sammen utgjør arbeidstilsynsfunksjonen.

Arbeidsoppgaver

Utvikle Luftfartstilsynets funksjon og rolle som arbeidsmiljøtilsyn.
Føre tilsyn med det systematiske HMS-arbeidet i luftfarten og at virksomheter med besetningsmedlemmer på norske
baser følger arbeidsmiljølovens krav.
Bidra til regelverksutvikling innenfor arbeidsmiljøområdet.
Rådgivning om regelverk, relevante arbeidsmiljøfaktorer og bransjespesifikke arbeidsmiljøutfordringer ovenfor aktørene i bransjen.
Kartlegging og oppfølging av arbeidsrelaterte hendelser og ulykker.
Representere Luftfartstilsynet i nasjonale samarbeidsfora innenfor fagfeltet, herunder trepartssamarbeidet i
bransjen.
Kommunikasjon og samarbeid med aktører i luftfarten og med relevante myndigheter.
Delta i utviklingen av Luftfartstilsynet som organisasjon.

Kvalifikasjoner

Må ha høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
Må ha erfaring innenfor HMS, sikkerhetsstyring, risikohåndtering, organisasjonspsykologi eller andre relevante fagområder.
Relevant erfaring fra strategisk nivå eller virksomhetsnivå vektlegges.
Erfaring og resultater fra utviklingsarbeid vil vektlegges.
God forståelse for arbeidsmiljøarbeidets betydning for individ og organisasjon er ønskelig.
Erfaring fra tilsynsvirksomhet og/eller revisjonsvirksomhet er en fordel.
Erfaring fra luftfartsbransjen er en fordel.
Kjennskap til jus/arbeidsrett, offentlig forvaltning og saksbehandling er en fordel.
Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten.

Personlige egenskaper

Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig
Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Gode IKT-kunnskaper
Ha evne til å ta initiativ, være fleksibel og løsningsorientert
Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt
Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte
Være utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer
Høy integritet og rolleforståelse som statsansatt

Vi tilbyr

Interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse
Nært samarbeid med andre faggrupper og dialog med luftfartsaktørene
Gode utviklingsmuligheter
Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1364 som seniorrådgiver etter statens regulativ innen lønnsspenn fra kr. 640.200 -691.400 – avhengig av kvalifikasjoner
Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
Fleksibel arbeidstidsordning
Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom
Parkeringsgarasje
Kantine

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.
Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.

Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten

Reisevirksomhet: anslagsvis 20 reisedager

 

Søknadsfrist:  26.01.2020

 

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet
Sted: Bodø
Stillingstittel: Seniorrådgiver arbeidsmiljø
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4161272817
Stillinger: 1
Arbeidssted Sjøgata 45-47, 8006 Bodø

 

Kontaktinformasjon

Erik Hammer, seksjonssjef menneskelig ytelse og utdanning
99401448
[email protected]

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner.

 

Del stillingen

Selskap

Luftfartstilsynet

Kontaktinfo

  • Erik Hammer
  • Tittel: Seksjonssjef menneskelig ytelse og utdanning
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 994 01 448

Lokasjon

  • Bodø

Søknadsfrist

Januar 26, 2020