Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet

Seniorkonsulent

 

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 23 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren.

Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon eksamen og vitnemål, er det ledig en fast 100 % stilling som seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Levanger.

Adm 17 - Kontor 5

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er innenfor fagområdene eksamen og vitnemål, som er spennende områder under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen og vitnemål ligger blant annet følgende oppgaver:

 • Eksamensplanlegging
 • Eksamensavvikling, digital og ordinær
 • Saksbehandling av søknader og klager
 • Produksjon av vitnemål
 • Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen og vitnemål
 • Løpende driftsoppgaver
 • Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner
 • Hvilke oppgaver som den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte
 • og seksjonen totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • I tillegg er det en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter
 • Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder behandling av søknader og klager, samt kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT – verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1363 seniorkonsulent – Ltr. 52 – 61. NOK 464 00 – 542 400. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder seksjon eksamen og vitnemål Brynjar Jørstad, [email protected], +47 47 32 89 72
Kontorsjef seksjon eksamen og vitnemål Åse Irene Skatland, [email protected]. +47 41 11 20 36

 

Søknad

Søknad med cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.06.2020

 

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090433

 

Søknadsfrist 25. juni 2020

 

Arbeidsgiver Nord universitet
Kommune Levanger
Omfang Heltid  Varighet Fast

Jobbnorge-ID 187668

 

Levanger sentrum og utsikten til sundet - innherred

 

Del stillingen

Selskap

Nord universitet

Lenke til firma

https://www.nord.no/no

Kontaktinfo

 • Brynjar Jørstad
 • Tittel: Leder seksjon eksamen og vitnemål
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: , +47 47 32 89 72
 • Åse Irene Skatland
 • Tittel: Kontorsjef seksjon eksamen og vitnemål
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: +47 41 11 20 36

Lokasjon

 • Levanger

Søknadsfrist

Juni 25, 2020