Ledig stilling som seksjonssjef, eiendom

 
 
Er DU en ledertype med byggerfaring som mener de beste resultatene oppnås gjennom kunnskapssøken, erfaring og godt samarbeid? Trives du best når vedlikeholdet er planlagt i god tid og de tekniske anleggene fungerer som tiltenkt? Da kan seksjonssjefstillingen for Eiendom være det rette for deg.

Fylkeskommunens bygg og eiendommer er verdsatt til rundt 15 mrd.kr, og består i hovedsak av eiendommer knyttet til videregående skole og sentraladministrasjonen. Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen, og har de kommende årene en investeringsramme på rundt 3 mrd.kr.

Fra årsskiftet vil bygg- og eiendomsavdelingen overta ansvaret for driftspersonell med arbeidssted ute i virksomhetene, og avdelingen vil i den sammenheng bli omstrukturert til fire nye enheter; seksjon Eiendom, faggruppe Utbygging, faggruppe Forvaltning og faggruppe Fellestjenester. Som sjef for seksjon Eiendom vil du ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkeskommunens bygg og eiendommer, herunder også resultat-, fag- og personalansvar. Seksjonen har også ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter, og vil ha om lag 60 ansatte inkludert driftspersonell. Du vil inngå i ledergruppen for bygg- og eiendomsavdelingen, og sammen vil dere ha en viktig oppgave med å etablere og skape en velfungerende avdeling som samhandler tett med hverandre og med øvrige avdelinger i fylkeskommunen. Seksjonssjef vil etter avtale også fungere som stedfortreder for bygg- og eiendomssjef ved ferieavvikling eller annet kortere fravær.

Stillingen rapporterer til bygg- og eiendomssjef og fast arbeidssted for stillingen er fylkeshuset ved bygg- og eiendomsavdelingen.

Det kreves:  

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå (min bachelorgrad)
 • Min 10 års erfaring innen bygg- og eiendomsrelaterte fag
 • Administrativ og økonomisk kompetanse

Det er ønskelig at du har:

 • Gode skriftlige fremstillingsevner
 • Ledererfaring
 • Evne til å lede gjennom andre, motivere og engasjere medarbeidere

Som leder i Rogaland fylkeskommune er du: 

 • Inkluderende
 • Nytenkende
 • Strategisk
 • Har god rolleforståelse

Du har evne til å:   

 • Bygge et godt arbeidsmiljø med gode relasjoner og godt samarbeid  
 • Skape et godt faglig miljø med felles ansvar for oppgaveløsningen og hvor du setter tydelige mål både for deg selv og for dine medarbeidere  
 • Sørge for at arbeidet i enheten bidrar til å realisere de overordnede målsettingene for Rogaland fylkeskommune
 • Være endringsvillig
 • Bidra til at fylkeskommunens verdier kompetanse, åpenhet og respekt preger arbeidet i seksjonen

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
 • Ledernettverk
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter avtale

Ved tilsetting vektlegges en helhetsvurdering av søkernes formal- og realkompetanse samt personlig egnethet.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt bygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness, tlf. 970 25 077, e-post: [email protected], eller fagkoordinator Siri Hanasand, tlf. 970 45 190, e-post [email protected].

Tiltredelse etter avtale.

 

Søknadsfrist: Søndag 24.5.2020

 

Hjemmeside:

 
 
 
 
 
 
Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?
Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!
 

Del stillingen

Selskap

Rogaland fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.rogfk.no

Kontaktinfo

 • Heidi Klaveness
 • Tittel: Bygg- og eiendomssjef
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf. 970 25 077

Lokasjon

 • Stavanger

Søknadsfrist

Mai 24, 2020