Avdeling Skien - Borgestadklinikken

 

Seksjonsleder

 

Er du vår nye seksjonsleder?
Vi søker ny leder ved Seksjon for behandling og avrusning, avdeling Borgestad (100 % fast stilling).

Du er en faglig sterk og engasjert person som ønsker å jobbe i et spennende fagfelt. Du har ledererfaring og er trygg i møte med ansatte og pasienter. Vi søker deg som er særlig interessert i å få fagpersoner til å samarbeide om behandlingen, slik at pasienten og deres pårørende opplever å få en tverrfaglig sammensatt behandling. Vi ønsker en leder som har blikket rettet mot kvalitetsindikatorer i TSB.

Om seksjonen

Vi tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgntilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk. Seksjonen har totalt 12 plasser, herav 1 brukerstyrte plass. Seksjonen består av to poster, avrusning og behandling.

Hos oss er du en del av et kompetent team med lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, miljøterapeuter, lege i spesialisering, psykologspesialist, forløpskoordinator og erfaringskonsulent.

Avrusningspost

Blå Kors Borgestadklinikken har 5 ulike døgnenheter, som tilbyr integrert avrusning. VI har valgt å organisere dette på en post. Nasjonale retningslinjer for avrusning ligger til grunn for arbeidet i avrusningsposten. Det er overlege/LIS som har behandlingsansvar under avrusning. Det er fire plasser her.

Seksjon for behandling – Borgestad

Tilbudet er rettet mot mennesker med avhengighet til et eller flere rusmidler, og eventuell komorbiditet innen psykisk helse, kognitiv fungering og somatisk helse. Alle pasientene har rett til pakkeforløp innen TSB. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn. Behandlingstiden er inntil 4 mnd. Det er 6 plasser + 1 brukerstyrt plass her.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har ansvar for daglig drift og faglig utvikling i seksjonen i nært samarbeid med avdelingsleder og jobber tett på behandlingshverdagen og pasientene. Seksjonsleder har personalansvar og ansvar for at behandlingskapasiteten utnyttes i tråd med våre avtaler og planer. Seksjonsleder er også stedfortreder for avdelingsleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring som leder
 • Minimum 3-årig helsefaglig utdanning, fortrinnsvis sykepleier/ vernepleier
 • Det er ønskelig med faglig relevant videreutdanning
 • Erfaring fra tverrfaglig spesialisert behandling er en fordel
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i et felt i kontinuerlig faglig utvikling
 • Arbeid i en veletablert organisasjon med stabile, dyktige og erfarne medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning

Generell informasjon

Tiltredelse: Etter avtale

 

Søknadsfrist: 10.01.21

 

For flere opplysninger kontakt

Avdelingsleder Lars A. Fredriksen,
Tlf. 979 52 700.
E-post: [email protected]

For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

 

Om arbeidsgiveren

Blå Kors Borgestadklinikken behandler mennesker med rus/ avhengighetsrelaterte lidelser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi har poliklinikk og flere kort – og langtidsdøgntilbud. Vi er eierorganisasjon for det regionale kompetansesenteret KoRus-Sør. Vi holder til i Skien, Telemark.

 

 

Del stillingen

Selskap

Blå Kors Borgestadklinikken

Kontaktinfo

 • Lars A. Fredriksen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Tlf. 979 52 700

Lokasjon

 • Skien

Søknadsfrist

Januar 10, 2021