Seksjonssjef for barn, unge og trosopplæring

 

Kirkerådet

Har du lyst på en spennende lederstilling i Den norske kirke?

Vi søker en utviklingsorientert leder som kan løfte og videreutvikle kirkens arbeid med barn og unge. Avdelingen for kirkefag og økumenikk består av fire seksjoner: diakoni og samfunn, barn, unge og trosopplæring, økumenikk og dialog, og gudstjeneste og kultur. Seksjonssjef for barn, unge og trosopplæring er en viktig bidragsyter inn i hele avdelingens portefølje. Seksjonssjef leder et tverrfaglig team på 5 medarbeidere med ansvar for faglig utviklingsarbeid, digital fagformidling, Ungdommens kirkemøte, rekruttering til kirkelig utdanning, faglige nettverk, og møtepunkt med barne- og ungdomsorganisasjonene og andre aktører.

Søknadsfrist: 23.10.2022
Arbeidsgiver: Kirkerådet
Sted: Oslo
Stillingstittel: Seksjonssjef for barn, unge og trosopplæring
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4560213503

Arbeidsoppgaver

Lede, koordinere og videreutvikle kirkens arbeid med barn og unge
Tilrettelegging av ungdomsdemokratiet i Den norske kirke
Arbeide for økt rekruttering til kirkelig utdanning
Fagutvikling i samarbeid med interne og eksterne aktører
Utredningsarbeid og saksbehandling
Personalansvar og budsjettansvar

Kvalifikasjoner

Mastergrad eller tilsvarende innen kirkefag, samfunnsfag eller pedagogikk
God kjennskap til kirkelig undervisning og Den norske kirkes arbeid for barn og unge
Erfaring med barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke
Erfaring eller utdanning innen ledelse vil bli vektlagt
Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper

Utviklingsorientert
Evne til strategisk arbeid
Selvstendighet og kreativitet
Gode samarbeidsevner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1211 seksjonssjef.
Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.
Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo, Norge

 

Kontaktinformasjon

Jan Christian Kielland, Avdelingsdirektør
992 32 136
[email protected]

 

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Del stillingen

Selskap

Den norske kirke - Kirkerådet

Kontaktinfo

  • Jan Christian Kielland
  • Tittel: Avdelingsdirektør
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 992 32 136

Lokasjon

  • Oslo

Søknadsfrist

Oktober 23, 2022