Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Eiendom, seksjonssjef forvaltning - Eiendom Hamar (søknadsfrist 09.01.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune08 Dec 2023
Nidaros bispedømme: Prestestillinger (forskjellige søknadsfrister)
Nidaros bispedømme
Nidaros bispedømme08 Dec 2023
Nidaros bispedømme: HR-leder (søknadsfrist 08.01.2024)
Nidaros bispedømme
Nidaros bispedømme08 Dec 2023
PP-rådgiver (søknadsfrist 14.12.2023)
Rakkestad kommune
Rakkestad kommune08 Dec 2023
Lærdal sokn - Kyrkjetenar / gravplassarbeidar i 85 % stilling (søknadsfrist 02.01.2024)
Lærdal sokn
Lærdal sokn07 Dec 2023
Sykepleier/vernepleier 100% fast. 2.gangs utlysning (søknadsfrist 01.01.2024)
Storfjord kommune
Storfjord kommune06 Dec 2023
*Gardstunet barnehage: Vernepleiar 100% fast *Tomrefjord barnehage: Barne- og ungdomsarbeidar (forskjellige søknadsfrister)
Vestnes kommune
Vestnes kommune06 Dec 2023
Helland ungdomsskule: *Undervisningsstilling 85% engasjement *Miljørettleiar 80% engasjment (søknadsfrist 31.12.2023)
Vestnes kommune
Vestnes kommune06 Dec 2023
Fagleder lønn (søknadsfrist 04.01.2024)
Nome kommune
Nome kommune06 Dec 2023
Lærerstillinger 200% fast og vikariater (søknadsfrist 18.12.2023)
Flå kommune
Flå kommune05 Dec 2023
2 stk. Barnehagelærer/Pedagogisk leder (fast, 100%) - Solsida barnehage (søknadsfrist 31.12.2023)
Gjemnes kommune
Gjemnes kommune05 Dec 2023
Rådgiver landbruk (søknadsfrist 31.12.2023)
Rindal kommune
Rindal kommune05 Dec 2023
Prosjektleder kommunale anlegg og infrastruktur Teknisk Noresund (søknadsfrist 15.01.2024)
Krødsherad kommune
Krødsherad kommune04 Dec 2023
Rektor og lærar musikk ved Kulturskulen (søknadsfrist 19.12.2023)
Aurland kommune
Aurland kommune04 Dec 2023
Sykepleier 100% fast stilling Bofellesskap psykiatri (søknadsfrist 17.12.2023)
Nes kommune
Nes kommune 04 Dec 2023
Prosjektleder Utviklingsmiljø Indre Namdal - 1 års engasjement (søknadsfrist 17.12.2023)
Grong kommune
Grong kommune04 Dec 2023
Rådgiver helse- og oppvekstfag (HO) (søknadsfrist 16.01.2024)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune04 Dec 2023
Daglig leder for Brønnøyspeiderne KFUK-KFUM (søknadsfrist 01.01.2024)
Brønnøy kirkelig fellesråd
Brønnøy kirkelig fellesråd01 Dec 2023
Lurøy kirkelige fellesråd - Stødig kirkeverge med pågangsmot (søknadsfrist 21.12.2023)
Lurøy kirkelige fellesråd
Lurøy kirkelige fellesråd01 Dec 2023
Teamkoordinator, 100 % vikariat på Heddeland botjeneste og aktivitetssenter (Søknadsfrist 01.01.2024)
Lindesnes kommune
Lindesnes kommune01 Dec 2023
Rådgiver Samferdsel (søknadsfrist 07.01.2024)
Holmestrand kommune
Holmestrand kommune01 Dec 2023
Fusa vgs: Lærar naturbruk / akvakultur vikariat (søknadsfrist 17.12.2024))
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune01 Dec 2023
Kommunepsykolog og samarbeidskoordinator (søknadsfrist 01.01.2024)
Krødsherad kommune
Krødsherad kommune30 Nov 2023
Kirkegårdsarbeider 100% stilling, Rognan (søknadsfrist 15.12.2023)
Saltdal kirkelige fellesråd
Saltdal kirkelige fellesråd30 Nov 2023
Helsesykepleier / sykepleier vikariat 6. mndr. (søkndasfrist 10.12.2023)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune30 Nov 2023
Domkirkehjemmet - Sykepleier / vernepleier (søknadsfrist 14.12.2023)
Stiftelsen Domkirkehjemmet I Bergen
Stiftelsen Domkirkehjemmet I Bergen30 Nov 2023
Diakon i Kristiansund kirkelig fellesråd (søknadsfrist 01.01.2024)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd30 Nov 2023
Barne- og ungdomsarbeidar / helsefagarbeidar (søknadsfrist 15.12.2023)
Vestnes kommune
Vestnes kommune30 Nov 2023
Undervisningsstillingar - Vikariat (søknadsfrist 15.12.2023)
Vestnes kommune
Vestnes kommune30 Nov 2023
Kommunepsykolog, Eining for familie og helse (søknadsfrist 31.12.2023)
Vestnes kommune
Vestnes kommune29 Nov 2023
Rektor, Frydenlund skole (Søknadsfrist 18.12.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune28 Nov 2023
Rektor, Elverum ungdomsskole (Søknadsfrist 18.12.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune28 Nov 2023
Saksbehandler barnevern (Søknadsfrist 15.12.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune28 Nov 2023
Forvaltningskontoret: 100 % stilling som koordinator for barn, unge og voksne (søknadsfrist 17.12.2023)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune28 Nov 2023
Helsesykepleier - faste stillinger (Søknadsfrist 02.01.24)
Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune27 Nov 2023
Østre Agder Brannvesen - 100 % stilling som underbrannmester / utrykningsleder ved Risør stasjon (Søknadsfrist 17.12.2023)
Arendal kommune
Arendal kommune27 Nov 2023
100% stilling som styrar i Jondal barnehage Oppvekst og utdanning Jondal (søknadsfrist 10.12.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune24 Nov 2023
Tjenester til funksjonshemmede: *80 % fast stilling assisterende leder *100 % fast stilling vernepleier (søknadsfrist 10.12.2023)
Sigdal kommune
Sigdal kommune24 Nov 2023
Hurdal Steinerskole søker klasselærer i et vikariat for 5-7. klasse (søknadsfrist snarest)
HURDAL STEINERSKOLE AS
HURDAL STEINERSKOLE AS23 Nov 2023
Nord-Hålogaland bispedømme - Prestestillinger (forskjellige søknadsfrister)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme22 Nov 2023
Avdelingsleder Tjenester for funksjonshemmede Virksomhet TFF (søknadsfrist 17.12.2023)
Råde kommune
Råde kommune22 Nov 2023
100 % ledig stilling som kantor/ kyrkjemusikar (Søknadsfrist 31.12.2023)
Surnadal kirkelige fellsråd
Surnadal kirkelige fellsråd22 Nov 2023
Institusjonskokk Storsteigen videregående skole Alvdal (søknadsfrist 12.12.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune21 Nov 2023
Undervisningsstilling 100% fast - Virksomhet grunnskole og voksenopplæring Kvinesdal ungdomsskole (Søknadsfrist 10.12.2023)
Kvinesdal kommune
Kvinesdal kommune20 Nov 2023
Tjenester for funksjonshemma: Vernepleiar / sjukepleier / miljøterapeut (søknadsfrist løpende)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune20 Nov 2023
Psykolog / psykologspesialist 100% fast - Barn og familie - Husnes tenestesenter (søknadsfrist 01.01.2024)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune20 Nov 2023
ØHD og legevakt: Sykepleier 3 x 80% fast stilling ved Tønsbergregion legevakt (søknadsfrist 10.12.2023)
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune17 Nov 2023
Lærerstillinger (søknadsfrist 31.12.2023)
Alstahaug kommune
Alstahaug kommune16 Nov 2023
Kantor / organist / menighetsmusiker 80% fast stilling (søknadsfrist 15.12.2023)
Østre Toten kirkelige fellesråd
Østre Toten kirkelige fellesråd16 Nov 2023
Kyrkjeverje i Fyresdal sokn (Søknadsfrist 15.01.2024)
Fyresdal sokn
Fyresdal sokn16 Nov 2023
Avdelingsingeniør kommunalteknikk, Alvdal (søknadsfrist 29.12.2023)
Alvdal kommune
Alvdal kommune15 Nov 2023
Renholder i Kristiansund kirkelige fellesråd (søknadsfrist 10.12.2023)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd13 Nov 2023
Kateket i Kristiansund kirkelig fellesråd (søknadsfrist 10.12.2023)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd13 Nov 2023
Formidlingsansvarlig Nordlandsmuseet (Søknadsfrist 10.12.2023)
Norlandsmuseet
Norlandsmuseet30 Oct 2023
Steigenbarnehagene søker pedagogiske ledere og vikarer (søknadsfrist løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune18 Oct 2023
Legestillinger i Sandefjord! (søknadsfrist 31.12.2023)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune04 Oct 2023