Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Rådgiver planlegging (søknadsfrist 08.12.2023)
Gjerdrum kommune
Gjerdrum kommune27 Nov 2023
Helsesykepleier - faste stillinger (Søknadsfrist 02.01.24)
Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune27 Nov 2023
Østre Agder Brannvesen - 100 % stilling som underbrannmester / utrykningsleder ved Risør stasjon (Søknadsfrist 17.12.2023)
Arendal kommune
Arendal kommune27 Nov 2023
Florø barneskule: Pedagog / spesialpedagog, fast og vikariat (søknadsfrist 06.12.2023)
Kinn kommune
Kinn kommune24 Nov 2023
100% stilling som styrar i Jondal barnehage Oppvekst og utdanning Jondal (søknadsfrist 10.12.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune24 Nov 2023
Tjenester til funksjonshemmede: *80 % fast stilling assisterende leder *100 % fast stilling vernepleier (søknadsfrist 10.12.2023)
Sigdal kommune
Sigdal kommune24 Nov 2023
Miljøterapeut og miljøarbeider ved Tjenesten for funksjonshemmede TFF - 100 % faste stillinger (søknadsfrist 04.12.2023))
Tynset kommune
Tynset kommune24 Nov 2023
Lærer fast og vikariat, Batnfjord skule (søknadsfrist 05.12.2023)
Gjemnes kommune
Gjemnes kommune24 Nov 2023
*Teamleder lønn *Sykehjemslege *Prosjektleder forebyggende rusarbeid (forskjellige søknadsfrister)
Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune23 Nov 2023
Hurdal Steinerskole søker klasselærer i et vikariat for 5-7. klasse (søknadsfrist snarest)
HURDAL STEINERSKOLE AS
HURDAL STEINERSKOLE AS23 Nov 2023
Seksjon psykisk helse og rus - oppsøkende team: Miljøterapeut100% fast stilling , fra 01.02.2024 (søknadsfrist 03.12.2023)
Rana kommune
Rana kommune22 Nov 2023
Nord-Hålogaland bispedømme - Prestestillinger (forskjellige søknadsfrister)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme22 Nov 2023
Avdelingsleder Tjenester for funksjonshemmede Virksomhet TFF (søknadsfrist 17.12.2023)
Råde kommune
Råde kommune22 Nov 2023
100 % ledig stilling som kantor/ kyrkjemusikar (Søknadsfrist 31.12.2023)
Surnadal kirkelige fellsråd
Surnadal kirkelige fellsråd22 Nov 2023
Byggesaksbehandler (Søknadsfrist 30.11.2023)
Tvedestrand kommune
Tvedestrand kommune21 Nov 2023
Institusjonskokk Storsteigen videregående skole Alvdal (søknadsfrist 12.12.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune21 Nov 2023
Undervisningsstilling 100% fast - Virksomhet grunnskole og voksenopplæring Kvinesdal ungdomsskole (Søknadsfrist 10.12.2023)
Kvinesdal kommune
Kvinesdal kommune20 Nov 2023
Tjenester for funksjonshemma: Vernepleiar / sjukepleier / miljøterapeut (søknadsfrist løpende)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune20 Nov 2023
Psykolog / psykologspesialist 100% fast - Barn og familie - Husnes tenestesenter (søknadsfrist 01.01.2024)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune20 Nov 2023
Menighetspedagog 2.gangsutlysning, Midlertidig (Søknadsfrist 04.12.2023)
Tromsø kirkelige fellesråd
Tromsø kirkelige fellesråd17 Nov 2023
ØHD og legevakt: Sykepleier 3 x 80% fast stilling ved Tønsbergregion legevakt (søknadsfrist 10.12.2023)
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune17 Nov 2023
Rådgiver oppvekst (søknadsfrist 03.12.2023)
Alstahaug kommune
Alstahaug kommune16 Nov 2023
Lærerstillinger (søknadsfrist 31.12.2023)
Alstahaug kommune
Alstahaug kommune16 Nov 2023
Kantor / organist / menighetsmusiker 80% fast stilling (søknadsfrist 15.12.2023)
Østre Toten kirkelige fellesråd
Østre Toten kirkelige fellesråd16 Nov 2023
Kyrkjeverje i Fyresdal sokn (Søknadsfrist 15.01.2024)
Fyresdal sokn
Fyresdal sokn16 Nov 2023
Rådgjevar personal Fast (Søknadsfrist 08.12.2023)
Møre bispedøme
Møre bispedøme16 Nov 2023
Saksbehandler for prosten i Toten (søknadsfrist 07.12.2023)
Gjøvik kirkelige fellesråd
Gjøvik kirkelige fellesråd16 Nov 2023
Menighetspedagog, 50% vikariat med mulighet for fast tilsetting (Søknadsfrist 04.12.2023)
Trondheim kirkelige fellesråd
Trondheim kirkelige fellesråd16 Nov 2023
Kommunalsjef for sektor for plan og teknikk, 100 % fast (søknadsfrist 06.12.2023)
Fyresdal kommune
Fyresdal kommune15 Nov 2023
Prosjektingeniør 100 % Samfunn og infrastruktur (Søknadsfrist 29.11.2023)
Tvedestrand kommune
Tvedestrand kommune15 Nov 2023
Avdelingsingeniør kommunalteknikk, Alvdal (søknadsfrist 29.12.2023)
Alvdal kommune
Alvdal kommune15 Nov 2023
Kantor / kyrkjelydsmusikar - 80% og 100% faste stillingar (søknadsfrist 30.11.2023)
Øygarden kyrkjelege fellesråd
Øygarden kyrkjelege fellesråd14 Nov 2023
PP-rådgiver - Spesialpedagogiske tjenester (søknadsfrist 05.12.2023)
Narvik kommune
Narvik kommune14 Nov 2023
Avdelingsleder Helse og omsorg i 100% stilling Heltid (søknadsfrist 03.12.2023)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune14 Nov 2023
Virksomhetsleder - Krødsherad skole Krødsherad skole Krøderen / Noresund (søknadsfrist 06.12.2023)
Krødsherad kommune
Krødsherad kommune14 Nov 2023
Renholder i Kristiansund kirkelige fellesråd (søknadsfrist 10.12.2023)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd13 Nov 2023
Kateket i Kristiansund kirkelig fellesråd (søknadsfrist 10.12.2023)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd13 Nov 2023
Avdelingsleder miljørenhold (søknadsfrist 01.12.2023)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune09 Nov 2023
*Kyrkjelydspedagog Hareid kyrkjekontor, 70-100 % fast stilling *Kontormearbeidar 50% (Søknadsfrist 03.12.2023)
Hareid sokn
Hareid sokn09 Nov 2023
Rådgiver inntak og skoletilbud *Rådgiver fag og yrkesopplæring (søknadsfrist 05.12.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune08 Nov 2023
Vernepleiar i Tilrettelagte tenester - 100 % fast stilling og 100 % vikariat (Søknadsfrist 28.11.2023)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres06 Nov 2023
Avdelingsleiar i bufellesskap - Tilrettelagte tenester (Søknadsfrist 28.11.2023)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres06 Nov 2023
100% Lærerstilling ved Kjøpsvik skole (søknadsfrist 01.12.2023)
Narvik kommune
Narvik kommune06 Nov 2023
Kirkeverge / daglig leder i Røst kirkelige fellesråd (søknadsfrist 30.11.2023)
Røst kirkelige fellesråd
Røst kirkelige fellesråd06 Nov 2023
Deltidsstillinger hver 4. helg, med langvakter (ca. 20 - 24% (søknadsfrist 05.12.2023)
Helgeseter
Helgeseter03 Nov 2023
Brannforebygger i Risør (søknadsfrist 30.11.2023)
Arendal kommune
Arendal kommune03 Nov 2023
Formidlingsansvarlig Nordlandsmuseet (Søknadsfrist 10.12.2023)
Norlandsmuseet
Norlandsmuseet30 Oct 2023
Sjøvegan EMA søker Miljøterapeut (barnefaglig kompetanse) (søknadsfrist 01.12.2023)
Hero Norge AS
Hero Norge AS30 Oct 2023
Rektor ved Bindalseidet skole (søknadsfrist 01.12.2023)
Bindalseidet skole
Bindalseidet skole25 Oct 2023
Brannforebygger lærling 100% fast (søknadsfrist 01.12.2023)
Kinn kommune
Kinn kommune20 Oct 2023
Diakon (søknadsfrist 03.12.2023)
Rauma kirkelige fellesråd
Rauma kirkelige fellesråd19 Oct 2023Rauma kirkelige fellesråd
Steigenbarnehagene søker pedagogiske ledere og vikarer (søknadsfrist løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune18 Oct 2023
Legestillinger i Sandefjord! (søknadsfrist 31.12.2023)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune04 Oct 2023
Sykepleiere (søknadsfrist løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune04 Aug 2023