Fire ungdommer sitter rundt et bord med PC'er i bruk.

Sandefjord videregående skole

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida, og har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

Avdelingsleder IB ved Sandefjord videregående skole

 

Sandefjord videregående skole har fra 01.08.2024 ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder
ved avdeling International Baccalaureate Diploma Programme (IB). Stillingen omfatter
personalansvar for ca.16 lærere og ca.110 elever. Stillingen omfatter også funksjonen som IB
koordinator. Det kan være aktuelt å dele avdelingsleder- og koordinatoroppdraget.

Du kan lese om IB ved Sandefjord videregående skole her: International Baccalaureate (IB) og Pre-DP – Vestfold fylkeskommune

Avdelingsleder har det pedagogiske, faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele
avdelingen. Hen har et overordnet ansvar for elevenes læring og utvikling.

Stillingen kan få tillagt noe undervisning.

Avdelingslederen er del av skolens ledergruppe og samarbeider nært med rektor og øvrige
avdelingsledere. Hen rapporterer til rektor.

Stillingstype: fast
Stillingsstørrelse: heltid
Søknadsfrist: 06.03.2024

Ønskede kvalifikasjoner

 • lederutdanning
 • ledererfaring
 • erfaring fra videregående skole generelt og IB spesielt
 • gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • relevant utdanning etter lov og forskrift
 • solid faglig bakgrunn og erfaring innen området
 • kunnskap om og erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
 • gode kunnskaper om tilpasset opplæring, lover og forskrifter
 • god digital kompetanse, gjerne også kjennskap til skoleadministrative system

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser
muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Vi ønsker en leder som

 • er utviklingsorientert, kreativ og opptatt av livslang læring
 • er resultatorientert
 • har en åpen og inkluderende lederstil
 • er opptatt av internasjonalisering og kulturelt mangfold
 • har evne til å inspirere, lede og motivere i tråd med skolens verdier og mål
 • har gode relasjonelle ferdigheter
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • en spennende og dynamisk arbeidsplass ved Norges største videregående skole
 • god offentlig pensjonsordning og gode forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i skole, krever vi godkjent politiattest av nyere dato (ikke elder enn tre måneder) jfr. Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sandefjord videregående skole

Sandefjord videregående skole er, med over 2000 elever og rundt 380 ansatte, Norges største videregående skole. Vi tilbyr både studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Hos oss vil du oppleve et mangfold av ressurser og muligheter. Mer informasjon på Sandefjord vgs – Vestfold fylkeskommune

Om stillingen

Arbeidssted Sandefjord videregående skole

Stillingstype Fast

Stillingsstørrelse Heltid

Søknadsfrist: 06.03.2024

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Harald Møller
E-post
+4741696925

 

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vestfold fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

 • Harald Møller
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 416 96 925

Lokasjon

 • Sandefjord

Søknadsfrist

Mars 6, 2024