Fast undervisningsstilling innen programområdet Elektro og datateknologi

 

For deg som ønsker å bidra til utdanningen av dyktige fagarbeidere for fremtiden.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
Søknadsfrist: 10.07.2023

Sande videregående skole har f.o.m. 25.09.2023 ledig 100 % fast stilling som lærer i elektro og datateknologi. Til stillingen ligger det kontaktlæreransvar. Sande videregående skole har to Vg1 klasser innen elektro og datateknologi og én klasse Vg2 elenergi og ekom.

Kvalifikasjoner

Undervisningskompetanse i energi og styresystemer og yrkesfaglig fordypning.
Fagbrev i elektrikerfaget.
Minimum to års høyere utdanning etter fagbrev.
Godkjent iht NS 3960 (brannalarmanlegg) er ønskelig, men ikke et krav.
Søker bør ha bestått praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Søkere uten PPU oppfordres også til å søke da det er mulighet i løpet av 2 år til å fullføre PPU.
Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

At du er en dyktig klasseleder
At du har høye ambisjoner på elevenes vegne
At du har solid fagkompetanse
At du anerkjenner og ser elevene
At du er god til å samarbeide
Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende regulativ.
Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Sande videregående skole

Vi er primært en nærmiljøskole for Sande, Hof, Holmestrand og Svelvik. Våre ansatte jobber for å skape gode faglige prestasjoner og utvikle talentet i hver enkelt. Ca 400 elever fordeler seg på seks utdanningsprogram.

Mer informasjon på våre nettsider.

Vår adresse er:
Hans Kristian Evensens vei 53,
3076 Sande i Vestfold

Arbeidssted Sande i Vestfold
Stillingstype Fast
Stillingsstørrelse Heltid

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 10.07.2023

Spørsmål om stillingen

Tone Vatle Johansen, Avdelingsleder undervisning
33 78 50 50  920 24 623

 

Vil du være med og utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer? Vi skaper verdi for framtida og utvikler fylket gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen blant annet videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging.

 

Del stillingen

Selskap

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.vtfk.no/

Kontaktinfo

  • Tone Vatle Johansen
  • Tittel: Avdelingsleder undervisning
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 33 78 50 50 920 24 623

Lokasjon

  • Sande I Vestfold

Søknadsfrist

Juli 10, 2023