Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

 

Samisklærer

 

Kort om stillingen

Vi har ledig en fast 50% stilling som samisklærer.

Hesseng Flerbrukssenter

Trygghet- Tilhørighet- trivsel Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca. 130 elever på 1.-7. trinn. Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet.

Beskrivelse

Kommende skoleår skal skolen på Hesseng videreføre satsing fra forrige skoleår på samisktilbudet :
– samisk som førstespråk: for de som satser på to-språklighet ( 4 t/u)
– samisk som andrespråk 2 og 3: vanlig samiskopplæring ( 2 t/u )
– samisk språk og kultur for nybegynnere ( 2 t/u)
Skolen viderefører styrking av samiskopplæringen og håper å rekruttere flere fra alle årstrinn som ønsker å lære litt om og bli kjent med det samiske gjennom nytt tilbud for nybegynnere i SAMISK SPRÅK OG KULTUR .
Skolen har inneværende skoleår 15 elever som har valgt samisk i en eller annen form.

Hovedarbeidsoppgaver

• Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
• Kontaktlæreransvar om nødvendig.
• Skole-hjem samarbeid.
• Elevoppfølging.
• Spesialpedagogiske oppgaver
• Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Vi legger generelt vekt på god kjennskap til metodisk lese-, skrive- og regneopplæring, samt gode IT-kunnskaper for å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter i alle fag. Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn, og om behov fungere som kontaktlærer. Vi søker lærere som er en god klasseleder med god evne til relasjonsbygging mellom lærer-elev, lærerforesatte og elev-elev. Lærere ved Hesseng Flerbrukssenter bør like å utfordre seg selv til å tenke kreativt i
forhold til varierte, aktive, og praktiske undervisningsopplegg.
Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som
– Er systematisk og strukturert
– Har gode samarbeidsevner
– Er opptatt av utviklingsarbeid hvor elevens læring og utvikling står i sentrum
– Har stor arbeidskapasitet og ståpå-vilje
– Evne til å skape gode relasjoner
– Evner å arbeide i team
– Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

 

Søknadsfrist 10.03.20

 

Vår ref 1434 Merk søknad

 
Fakta
 
Selskap  Sør-Varanger kommune
Lærer
FAST
Hesseng flerbrukssenter
 
 
Kontakter
 
Merete Lindberg Moberget, rektor
940 31 103  78 97 19 41
 
 
 

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

https://www.svk.no/

Kontaktinfo

  • Merete Lindberg Moberget
  • Tittel: Rektor
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 940 31 103 Arbeid 78 97 19 41

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 10, 2020