Sakshandsamar

 

Kvam kyrkjelege fellesråd

KVAM KYRKJELEGE FELLESRÅD

Kvam herad femner om eit vakkert landskap frå Hardangerfjorden til Kvamskogen. Heradet har om lag 8500 innbyggjarar, og 80% er medlemer i DNK. Informasjon om geografi, kultur, næringsliv og heradet i det heile finn ein på www.kvam.no/velkomen-til-kvam/

Meir informasjon om kyrkjene i Kvam finn du på www.kyrkja.no/kvam

Kvam kyrkjeleg fellesråd søkjer etter sakshandsamar i 70% stilling.

Den norske kyrkja i Kvam består av 4 sokn med 5 kyrkjer, og er ein del av Hardanger og Voss prosti. Kvam herad har ca 8.500 innbyggjarar. Administrasjonsmålet er nynorsk. Dei tilsette har kontor i Norheimsund kyrkje, som ligg ein times køyring frå Bergen. Staben består av: kyrkjeverje, kateket, kyrkjelydspedagog, 2 prestar, 2 kantorar, sakshandsamar, 4 kyrkjetenarar og kyrkjegardsarbeidarar.
Staben har ansvar for alle sokna. Utanom dei tilsette er det mange frivillige medarbeidarar som gjer ein stor innsats i kyrkjelydane.

Stillinga er fast i 70%, med oppstart 01.06.2022

Søknadsfrist: 28.02.2022
Arbeidsgivar: Kvam kyrkjelege fellesråd
Stad: Norheimsund
Stillingstittel: Sakshandsamar
Stillingar: 1
Heiltid / Deltid: Deltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 70
Webcruiter-ID: 4479198591

Arbeidsoppgaver

Registrera kyrkjelege handlingar og aktivitet i kyrkjene
Arkivering
Fakturering
Diverse kontorarbeid for prestar og sokneråd
Oppdatering av heimesida
Stedfortredar for kyrkjeverja

Kvalifikasjoner

Erfaring frå kontor
Kjennskap til enkelt rekneskap/fakturering
Arkivering
Kunne bruke ulike dataprogram
Beherske norsk godt, både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

Sjølvstendig og strukturert
Positiv, initiativrik og nytenkjande
Kontaktskapande og relasjonsbyggjande
Fleksibel og løysingsorientert

Personlege eigenskapar og evne til samarbeid vil verta særleg vektlagt.

Anna:

Den som vert tilsett, må vera medlem av Den norske kyrkje
Godkjent politiattest må leggjast fram, jf trussamfunnslova, §20

Vi tilbyr

Engasjerte og fagleg dyktige kollegaer
Kontorplass i Norheimsund
Allsidige arbeidsoppgåver
Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande avtaleverk i KA’s tariffområde
Tilsetjing etter gjeldande lover og reglement, og med 6 månaders prøvetid.

Løn, arbeids- og tilsetjingsforhold vert i samsvar med lover, føreskrifter og tariffavtaler som gjeld i kyrkja. Fellesrådet har pensjonsordning gjennom KLP.

 

Kyrkjevegen 40, 5600 Norheimsund, Norge

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Sigrid K. Eriksen-Tufteland, Kyrkjeverje
41 40 00 35

Anne Kari Sørheim, Sakshandsamar
47 48 31 20

 

Del stillingen

Selskap

Kvam kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

  • Sigrid K. Eriksen-Tufteland
  • Tittel: Kyrkjeverje
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 41 40 00 35
  • Anne Kari Sørheim
  • Tittel: Sakshandsamar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 47 48 31 20

Lokasjon

  • Norheimsund

Søknadsfrist

Februar 28, 2022