Kragerø kommune Vann, avløp og renovasjon

 

Saksbehandler tilsyn VAR

 

 

Saksbehandler tilsyn i Virksomhet for VAR

 

Virksomhet for vann, avløp og renovasjon har ledig 100 % fast stilling som Saksbehandler for tilsyn etter forurensningsregelverket.

 

Stillingen innebærer ansvar for:

 • Gjennomføre og følge opp tilsyn og kontroll som kommunen har som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, forurensingsforskriften og forskrift om forbud mot bruk av mineraloljer til oppvarming av bygninger.
 • Være ansvarlig for oppfølging og koordinering av nødvendige tiltak for å sikre overholdelse av regelverket.
 • Utarbeide grundige rapporter og anbefalinger basert på gjennomførte tilsyn.
 • Fakturering.
 • Holde seg oppdatert på endringer i relevant lovgivning.
 • Bidra til økt fokus på HMS og internkontroll

Stillingen kan også inneholde kommunal saksbehandling, forberedelse av saker til politisk behandling og andre oppgaver som kan være aktuelle for denne stillingen.

 

Krav til kompetanse:

 • Relevant utdanning på bachelornivå innen tekniske fag som VA/kommunalteknikk, bygg, miljøfag o.l.
 • Særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kunnskap om HMS-/IKT-systemer
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig
 • Førerkort klasse B

 

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner.

 • Relevant erfaring med tilsynsaktiviteter, gjerne knyttet til kapittel 12 og 13 anlegg.
 • God forståelse av forurensningsregelverket og tilknyttede forskrifter.
 • God praktisk forståelse, samt løsningsorientert.
 • Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress.
 • Evne til å håndtere komplekse saker.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon
 • Livsfaseorientert personalpolitikk
 • Godt arbeidsmiljø i nytt kontorbygg.
 • Lønn etter avtale
 • Dekning av flytteutgifter med inntil 50 % av kostnaden

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune.

Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn

 

Tilsetting finner ellers sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune

 

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med Virksomhetsleder for Vann, Avløp og Renovasjon: Ernst Kalseth på telefon: 91 18 26 09

 

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no

 

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel.

 

Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om

unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir

offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Vestfold og Telemark
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 26.01.2024
 • Arbeidssted: Kragerø

 

Kontaktpersoner:

Ernst Kalseth
mob: +47 91182609

 

Hjemmeside:

https://www.kragero.kommune.no/

 

Adresse:

Ytre strandvei 15 3770 Kragerø

 

Kragerø kommune Vann, avløp og renovasjon

Kragerø er en kjent sommerby som ligger vakkert til ved kysten med et mylder av øyer og skjær – Perlen blant kystbyene. Naturen, skjærgården, kunst og kultur sammen med fargerik småbyidyll legger til rette for gode opplevelser og et berikende friluftsliv til alle årstider. Kragerø kommune har ca. 10500 innbyggere og et variert nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen og sentrale kommunikasjonsknutepunkter. Aktive innbyggere, lag og foreninger, næringslivet og kommunen arbeider sammen til felles innsats og bidrar til at Kragerø er et godt sted å bo, besøke og drive næring i.

Del stillingen

Selskap

Kragerø kommune

Kontaktinfo

 • Ernst Kalseth
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 91182609

Lokasjon

 • Kragerø

Søknadsfrist

Januar 26, 2024