Rostadheimen Bofellesskap er ei privat verksemd som tilbyr heildøgns omsorgstenester til menneske med utviklingshemming. Vi består av to bufellesskap og gir tilbud til 8 bebuarar. Dette innebær butrening, aktivitet, kultur- og fritidstilbod. Tilbudet bygger på Rudolf Steiner sine impulsar.

 

HELSEFAGARBEIDERE VIKARIAT OG FASTE STILLINGAR

 

Følgjande stillingar er ledige:

 • Vikariat fram til jul med muligheter for fast ansettelse.
 • Våken nattevakt i 64 % for helsefagarbeidar.Turnus med arbeid kvar 3. helg.
 • Fast ;Kvilande nattevakt i 64 % for helsefagarbeidar eller miljøarbeidar. Turnus med arbeid kvar 3. helg.
 • Begge nattevaktstillingane er ledig omgående.
 • Fast 100% for helsefagarbeidar. Turnus med arbeid kvar 4. helg. Ledig omgående.
 • Fast 50% for helsefagarbeidar. Turnus med primært seinvakter og arbeid kvar 4 helg. På sikt kan det bli ei økning i stillingsprosenten.

Arbeidsoppgåvene

 • Daglig omsorgs- og miljøarbeid i tråd med tjenestemottakers behov og ynskjer
 • Bistand og tilrettelegging av dagliglivets gjeremål, i henhold til dagsplaner
 • Tilrettelegge og bistå ved aktiviteter og fritidsaktivitetar
 • Utføre praktiske gjeremål og halde ein grunnstruktur for hushald i bustad
 • Dokumentasjon i elektronisk journalsystem

Kvalifikasjonar

 • Erfaring frå arbeid med mennesker med bistandsbehov er ein fordel
 • Forståelse og kunnskap om Helse- og omsorgstjenestesloven kap. 9, samt Pasient og brukerettighetsloven kap. 4A
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • Ynskjeleg med førarkort klasse B
 • Politiattest må framleggjast ved ansettelse For alle stillingane er det eit krav at utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent

Personlige eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Løysningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringar
 • Evne til å foreta faglige vurderingar og tilegnar deg ny kunnskap ved behov
 • Ansvarsbevisst
 • Reflektert over eigne verdiar i møte med menneske som har behov for din hjelp

Vi tilbyr

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Spennande og varierte arbeidsoppgåver
 • Pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter tariff

Antall stillinger: 4

Sted: Garnesveien 166, 5264 Garnes

Stillingsfunksjon: Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier,

 

Kontaktinfo;

Gunnlaug Haus, avdelingsleder telefon 40 48 36 04, mail;
[email protected]

eller 

Elisabeth Bordvik, administrasjon 99 61 38 21, mail;
[email protected]

 

 

Del stillingen

Selskap

Rostadheimen Bofellesskap

Kontaktinfo

 • Gunnlaug Haus
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: telefon 40 48 36 04

Lokasjon

 • Garnes

Søknadsfrist

September 18, 2023