Risør brannstasjon 2

 

100 % stilling som underbrannmester / utrykningsleder ved Risør stasjon

 

Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08. ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommune Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli – et område med ca. 70.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 8 kommuner. Fullt oppbemannet vil ØABV ha 65 heltidsstillinger fordelt på forebyggende avdeling , feieravdeling, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 122 deltids-brannmannskaper.

Alle søkere må søke elektronisk i Webcruiter.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 17.12.2023
Arbeidsgiver: Arendal kommune
Sted: Risør
Stillingstittel: 100 % stilling som underbrannmester / utrykningsleder ved Risør stasjon
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4733577388

Arbeidsoppgaver

Utrykningstjeneste, herunder brannbekjemping, bistand ved trafikkulykker, akutt forurensning, redning, etc.
Undervisning
Utrykningsleder / Underbrannmester skal lede arbeidsoppgaver tillagt et vaktlag på 4 personer
Koordinere øvelsene på vaktlaget
Registrere øvelser/ gjennomførte øvelser i ØABV`s HMS system
Holde seg oppdatert på rollen som utrykningsleder for laget
Arbeidet inngår i en 37,5 timer uke og dreiende hjemmevakt hver 4 uke.
Arbeidsoppgaver for Risør kommunen deriblant parkeringstjeneste
Service, vedlikehold og andre oppgaver ved brannstasjoner i ØABV
Ekstravakter i turnus/ dagtid ved Arendal stasjon ved behov

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha godkjent grunnkurs i regi av Norges brannskole, eller være villig til å ta dette
Søkere bør også ha yrkesutdanning i brannvesenet t.o.m. modul A, B, C, eller være villig til å ta dette
Du bør ha førerkort klasse C, eller være villig til å ta dette for egen regning
Det er ønskelig med kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160, eller du må være villig til å ta dette etter ansettelse
Datakompetanse på brukernivå og erfaring fra instruksjon er en fordel
Du må bo innen en radius på ca. 5 minutters kjøretid fra Risør brannstasjon

Du må beherske norsk muntlig og skriftlig. Du må kunne skrive rapporter slik at viktig informasjon blir formidlet videre uten misforståelser. Du må også kunne gjøre deg forstått muntlig uten at det oppstår misforståelser.

Personlige egenskaper

I tillegg til annen relevant praksis vil det bli lagt vekt på at vedkommende har gode samarbeidsevner, er ansvarsbevisst, kan arbeide selvstendig samt har god faglig innsikt og forståelse
Det forutsettes også at søkerne er fysisk og psykisk skikket til beredskap/utrykningsarbeid
Du må være glad i trening/fysisk aktivitet. Den som ansettes må årlig gjennomføre og bestå røykdykkertesten i ØABV

Vi tilbyr

Risør stasjon har 4 dag kasernerte mannskaper og 16 deltidsmannskaper. Stillingen omfatter brann faglig og driftsmessig oppgaver på Risør brannstasjon og andre brannstasjoner i ØABV og i Risør kommunen. Stillingen er dagtidsstilling med dreiende hjemmevakt hver 4 uke.
Stillingen er organisert under beredskapsavdelingen, med Brannmesteren som nærmeste overordnede.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Risør stasjon, Furumoveien 1, 4950 Risør, Norge

Kontaktinformasjon

Neil Blandford, Brannmester Risør stasjon
Telefon:  418 51 101

John Kristian Birkeland, Overbrannmester
Telefon:  932 06 518

 

Vil du bli vår nye kollega?

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål.

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Del stillingen

Selskap

Arendal kommune

Kontaktinfo

  • Neil Blandford
  • Tittel: Brannmester Risør stasjon
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 418 51 101
  • John Kristian Birkeland
  • Tittel: Overbrannmester
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 932 06 518

Lokasjon

  • Risør

Søknadsfrist

Desember 17, 2023