Allmennlærer, Indre Kåfjord Barne- og Ungdomskole

 

Arbeidsgiver  Indre Kåfjord Barne- og Ungdomskole

Stillingstittel  Allmennlærer

Frist  19.05.2022

Ansettelsesform  Fast

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole søker dyktige lærere med offentlig godkjent utdanning og gode digitale ferdigheter. Lærere med musikk og norsk (ungdomstrinn) i fagkretsen er ønsket, men søkere med andre fag vil også bli vurdert.

Søkere vil bli vurdert i forhold til kompetanse, skolens behov, ansiennitet og personlig egnethet. Søkere med god kompetanse blir vurdert fortløpende, og kan bli tilsatt før søknadsfristens utløp. Det lyses ut allmennlærerstilling i fast, eventuelt årsvikariat 100 % stilling fra 01.08.22.

Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent utdanning, kan søkere med relevant utdanning/praksis bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

· Sørge for et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø

· Planlegge og lede elevens læring

· Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen

· Bidra til godt samarbeid med foreldre og andre faginstanser

· Skape entusiasme og motivasjon for elevenes læring og jobbe systematisk med grunnleggende ferdigheter på tvers av fag

· Være god til å utnytte digitalt utstyr for elevenes læring

· Samarbeide godt med kollegaer, ledelse, foresatte og andre instanser

· Være god lagspiller i en hverdag med høyt tempo

Vi tilbyr:

· Lønn etter avtale

· Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

· Fast 100 % stilling, eventuelt årsvikariat

· Engasjerte og dyktige kolleger i utviklingspreget arbeidsmiljø.

· Spennende og variert arbeidshverdag

Personlige egenskaper:

Vi søker motivert og engasjert lærer og kollega. En som er en tydelig og varm klasseleder og voksenperson, som skaper et godt skolemiljø og bidrar til trivsel og læringsglede.

Du ser eleven, tilpasser opplæringen til elevens behov og tilrettelegger for gode mestringsopplevelser. Du er god til å samarbeide og har høye ambisjoner på vegne av elevene, kollegaene og deg selv.

Om arbeidsgiveren

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole er en friskole med kristne grunnverdier, som startet opp høsten 2016. Skolen har 50 elever og gir et tilbud fra 1. – 10. klassetrinn.
Skolen ligger i Kåfjord Kommune hvor du finner dype fjorder og bratte fjell med gode muligheter for fysisk aktivitet og rekreasjon i flott natur året rundt. Kåfjord er i tillegg en kulturkommune. Kåfjord ligger i Nord-Troms, noe som gir mulighet for nedskriving av studielån. Kommunen er innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk. Kåfjord Kommune har 2100 innbyggere.

For mer informasjon om skolen, se skolens hjemmeside www.ikskole.no

 

Søk på stillingen her.

 

Spørsmål om stillingen

Sylvi-Anita Frantzen, Fungerende Rektor

Mobil  919 06 570

 

Del stillingen

Selskap

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole

Lenke til firma

http://www.ikskole.no/

Kontaktinfo

  • Sylvi-Anita Frantzen
  • Tittel: Fungerende Rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 919 06 570

Lokasjon

  • Birtavarre

Søknadsfrist

Mai 19, 2022