Rektor ved Bindalseidet skole

 

 

 

 • Bindalseidet Skole Sa
 • Parkveien 3, 7982 Bindalseidet

 

Er du vår nye rektor ved Bindalseidet skole?

Da har du muligheten til å søke på 100 % stilling som rektor ved Bindalseidet skole. Stillingen er en fast, og ledig for tiltredelse etter avtale.

 

Om skolen

Bindalseidet skole er en privat barne- og ungdomsskole med 60 elever. Skolen har vært privat siden 2005. Vi følger gjeldende læreplan og har ingen spesiell pedagogikk eller religiøs forankring. Skolen ligger i naturskjønne Bindal kommune, på Helgelandskysten, helt sør i Nordland fylke.

Vi ønsker å være en skole der elevene får utvikle seg i pakt med samfunnsutviklingen. Derfor er blant annet entreprenørskap viktig hos oss.

I tillegg har skolen fokus på arbeidet mot mobbing, og skolen er helsefremmende skole,og har godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Av fasiliteter kan nevnes at vi har basseng, volleyballhall, lavvo, ballbinge og et stort og utfordrende uteområde.

Vår visjon er: Bindalseidet skole; en kilde til mestring.

Våre kjerneverdier: Skaperglede, Raushet, Tilhørighet og Nysgjerrighet.

Vi har et stabilt lærerkollegie med god kompetanse. Ansatte er fleksible, løsnings –og utviklingsorientert og har et godt blikk for den enkelte elev.

 

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk ledelse med mål om å utvikle profesjonelle læringsfellesskap som bidrar til å øke læringsutbytte for elevene.
 • Videreutvikle et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø basert på skolens kjerneverdier.
 • Følge skolens og statlige føringer for grunnskoleopplæringen.
 • Lede og motivere dyktige og ambisiøse lærere og legge til rette for faglig utvikling.
 • ?Forvalte skolens ressurser på en måte som sikrer god tilpasset undervisning.
 • Sikre god økonomistyring og resultatkontroll.
 • Samspill med elever, foreldre og nærmiljø.
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst.
 • Sikre elevmedvirkning.

Rektor rapporterer til styret for skolen.

 

Personlige egenskaper

 • Du motiverer til felles innsats og har høye ambisjoner for elevene og skolen.
 • Du bygger gode relasjoner med elever, foresatte og personale.
 • Du ser muligheter, har gjennomføringsevne og interesse for endringsarbeid.
 • Du er fleksibel, har godt humør og trives med varierte oppgaver og tidvis høyt arbeidspress.
 • Du er systematisk, fleksibel og har god rolleforståelse.
 • Du kan organisere og lede større satsninger.
 • Det legges vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

 

Kvalifikasjoner

 • ?Relevant utdanning og erfaring som lærer.
 • Ønskelig med skoleledererfaring og gjerne

noe økonomisk erfaring.

 • Ønskelig med erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Godt kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Gode digitale ferdigheter.

 

Vi kan tilby

 • En spennende skolelederjobb med stor frihet.
 • Et trivelig arbeidsmiljø preget av involvering, samarbeid og trivsel.
 • Lønn i henhold til avtale.
 • Veiledning i en overgangsperiode.

 

Det blir intervju før ansettelse. Se nettsiden: Bindalseidet skole

Du må levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Olaug Mikalsen: 750 31 327 – 48298684, eller styrets leder Martin Horsberg 412 26 067 [email protected]

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Pliktig medlemskap i SPK med 2 % innskudd.

Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes [email protected]. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

 

Om arbeidsgiveren

 

Er du vår nye rektor ved Bindalseidet skole?

Da søker du 100 % stilling som rektor ved Bindalseidet skole.

Stillingen er en fast, og ledig for tiltredelse etter avtale.

 

Om skolen

Bindalseidet skole er en privat barne- og ungdomsskole med 60 elever. Skolen har vært privat siden 2005. Vi følger gjeldende læreplan og har ingen spesiell pedagogikk eller religiøs forankring. Skolen ligger i naturskjønne Bindal kommune, på Helgelandskysten, helt sør i Nordland fylke.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Olaug Mikalsen: 750 31 327 – 48298684, eller styrets leder Martin Horsberg 412 26 067 [email protected]

Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes [email protected]. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Rektor
 • Antall stillinger: 1
 • Oppstart: Etter avtale
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig
 • Arbeidsdager: Ukedager
 • Arbeidstid: Dagtid

 

Søk på jobben

 

Kontaktperson for stillingen

Olaug Mikalsen
Rektor
75031327-48298684
[email protected]

Del stillingen

Selskap

Bindalseidet skole

Lenke til firma

https://bindalseidet.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Bindalseidet

Søknadsfrist

Desember 1, 2023