Øyer kommunes styrende verdier er respekt, åpenhet og raushet. Ledere på alle nivå skal legge til rette for aktiv medinnflytelse med tillitsvalgte, og bidra til hensiktsmessig oppgaveløsning og et godt arbeidsmiljø.
 
Øyer ungdomsskole har ca. 180 elever og et personale på ca. 35 ansatte. Skolens ledelse består av rektor og inspektør. Skolen ligger i flotte omgivelser like ved Hafjell alpinanlegg. 
 
Samarbeid, selvstendighet, medvirkning, engasjement, ansvarlighet og respekt er sentrale verdier i Øyer ungdomsskoles pedagogiske plattform.
 
Vi legger vekt på:
 
• Et aktivt lærings- og kunnskapssyn
• At elevene utviklinger handlingskompetanse for nåtid og framtid
• At skolens organisering er fleksibel og tilpasset læreplanens behov
• At kontinuerlig vurderingsarbeid og refleksjon ligger til grunn for læringen.
 
Vi har lagt mye vekt på å sette eleven i sentrum, ta dem på alvor og lage en skolehverdag som både er spennende, trygg og tilpasset den enkelte elev sitt behov. Vi har jobbet bevisst både med læringsutbytte, innhold og organisering. Over tid har skolen levert gode resultater.
 
Vil du være med å lede en kompetent stab og utvikle vår spennende skole? Nå har du sjansen!
 
Øyer ungdomsskole søker en samlende og tydelig rektor med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling.
 
Den som tilsettes må ha pedagogisk kompetanse og minst tre års praksis fra skoleverket, fortrinnsvis fra ungdomstrinnet.
 
Vi vektlegger: 
 
• Relevant ledererfaring og/eller lederutdanning 
• God innsikt i kommunal forvaltning, herunder økonomisk forståelse 
og kjennskap til lov og avtaleverk
• Evne til å arbeide målrettet, tverrfaglig og systematisk
• Engasjement for å skape et godt læringsmiljø og kultur for læring
• Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og god relasjonskompetanse
• Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid og god kunnskap om fagfornyelsen
• Personlig egnethet
 
Gyldig politiattest må framlegges.
 
Stillingen er ledig fra 1.6.2022 og er en 100 % fast stilling.
 
Vi tilbyr:
 
• En solid og godt organisert skole med et selvstendig og humørfylt personale.
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 
 
Kontaktperson for stillingen:
Annikken Reitan Borgestrand, Kommunalsjef
Telefon 990 15 267 Mobil 61 26 81 00
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.