Kontor med Mjøsutsikt, og kun 5 minutter fra Hamar:

Arstad skole søker ny rektor!

 

Ønsker du å utgjøre en forskjell for barna og unge i Stangeskolen? Da er vi på jakt etter deg som vår nye rektor ved Arstad skole.

Arstad skole ligger nord i Stange på grensen mot Hamar med flott utsikt til Mjøsa og vide åkrer. Skolen har inneværende skoleår i underkant av 300 elever fra 1.-7.trinn og omlag 50 ansatte fordelt på pedagoger, fagarbeidere, assistenter, sekretær, assisterende rektor og rektor. Elevene kommer fra tettbebyggelsen i Sandvika og Bekkelaget og fra spredt bebyggelse i Stange vestbygd.

Skolens visjon er: Inkluderende lek og læringsfellesskap.

Vi søker en engasjert skoleleder som er dyktig på å skape gode relasjoner og ser verdien av et godt samarbeid med alle relevante aktører. Vår nye rektors viktigste oppgave er å sørge for at elever ved skolen opplever at de er en del av et inkluderende lek- og læringsfellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Med dette som mål har du fokus på det profesjonelle læringsfellesskapet og ambisjoner om å lede ansatte læring og utvikling.

Du er ambisiøs på vegne av elever og evner å følge opp og tilrettelegge for at den enkelte elev opplever mestring og progresjon. I stangeskolen skal den enkelte elev få realisert sitt læringspotensial og gis mulighet til å få oppfylt sine drømmer for fremtiden. Du evner å skape gode resultater sammen med andre og er i tillegg en viktig brobygger mellom skole og hjem.

Søknadsfrist: 04.12.2022
Arbeidsgiver: Stange kommune
Sted: Ottestad
Stillingstittel: Rektor Arstad skole
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4586061832

Arbeidsoppgaver

Lede kollektive prosesser for å nå Stangeskolens overordnede målsettinger
Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap
Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i tråd med LK20 slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev ved bruk av data
Utøve tillitsbasert ledelse og sikre involvering, deling, samskaping og samarbeid
Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats til det beste for elevene
Sikre god økonomistyring, samt etablere gode rutiner og systemer
Forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god elevtilpasset undervisning
Sikre god elevmedvirkning, samt et godt samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
Forpliktende samarbeid i oppvekstsektoren og på tvers av fagmiljøet
Stillingen rapporterer til kommunalsjef oppvekst

Kvalifikasjoner

Relevant pedagogisk utdanning på høyskole/universitetsnivå
Lederutdanning. Eventuell ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning
Relevant erfaring som kvalifiserer for mangfoldig skolelederstilling
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
God digital kompetanse
Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

Du har høy arbeidskapasitet, er fleksibel og har et stort engasjement rundt elevers læringsprosesser
Du jobber for å oppnå gode resultater i samarbeid med de ansatte og øvrige aktører
Du inspirerer, involverer og er tydelig på skolens helhetlige oppdrag
Du har evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere for skolen
Du er en relasjonsbygger som evner å legge til rette for utvikling hos den enkelte
Du tar selvstendige beslutninger innen eget ansvarsområde og tar ansvar for resultater
Du er faglig oppdatert

Vi tilbyr

En spennende og innholdsrik hverdag, med stort ansvar og myndighet
Handlingsrom til å utvikle og organisere en god skolehverdag for elever og ansatte
Godt fagmiljø og samarbeid internt i oppvekstsektoren og på tvers av fagmiljøer
Ledernettverk og lederstøtte
Tett oppfølging av administrativ skoleeier
Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk

 

Søk på stillingen her.

 

Arstad skole, Gubberudvegen 30, 2312 Ottestad, Norge

Kontaktinformasjon

Aggrey, Denis
Kommunalsjef oppvekst
951 16 088
[email protected]

 

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.

Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.

Det handler om p u s t e r o m – å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

 

Del stillingen

Selskap

Stange kommune

Kontaktinfo

  • Aggrey, Denis
  • Tittel: Kommunalsjef oppvekst
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 951 16 088

Lokasjon

  • Ottestad

Søknadsfrist

Desember 4, 2022