Hovedside - Flatanger.no

 

Ledig stilling som rektor ved Lauvsnes skole – 2. gangs utlysning

 

I Flatanger er det mye positivt som skjer; næringslivet går så det suser, og etter flere år med nedgang
ser nå elevtallet i kommunen ut til å stabilisere seg. Lauvsnes skole ligger i kommunesenteret og er
en 1 – 10-skole med ca. 80 elever. Skolebygget er lyst og trivelig og det er nå planlagt en
oppgradering av uteområdet. Skolen ligger ved siden av Vangan barnehage. Fra 01.08.21 har vi ledig
rektorstilling ved Lauvsnes skole. Les mer om Flatanger kommune på kommunens hjemmeside,
www.flatanger.kommune.no og www.flatanger.no

Sentrale arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

– Overordnet ansvar for skole og SFO
– Hovedansvar for personalledelse og pedagogisk utvikling. Ha stort fokus på skolenes
satsingsområder. Her nevnes spesielt ansvar for å videreføre satsingen på et godt samarbeid
og en god sammenheng mellom barnehage og skole og satsingen på språk og lesing
– Budsjett- og planansvar
– Ansvar for å aktivt følge opp arbeid med HMS og miljøretta helsevern
– Ansvar for videreutvikling av skolen som en attraktiv arbeidsplass
– Ansvar for å gi elevene gode faglige og sosiale utviklingsmuligheter
– Bidra til å videreutvikle skolens gode samarbeidsrelasjoner med foresatte og lokalsamfunnet
forøvrig
– Stillingen kan bli tillagt noe undervisning

Kvalifikasjoner:

– Godkjent lærerutdanning og minimum tre års undervisningspraksis fra grunnskolen.
– Tilleggsutdannelse innen skoleledelse, samt erfaring som skoleleder og god kjennskap til
administrativ skoledrift
– Erfaring med strategisk ledelsesarbeid
– Gode digitale ferdigheter
– Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
Personlig egnethet blir vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

– Et godt kvalifisert og motivert personale
– Lønn etter avtale
– Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside. Søknader som ikke leveres
elektronisk vil ikke bli vurdert. Ved ansettelse må politiattest av nyere dato framvises.
Hvis du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med kommunens servicekontor på
telefon 74 22 11 00.

 

Søknadsfrist: 18.04.21

 

Nærmere informasjon om stillingene fås ved å kontakte:
Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 91573748, e-post [email protected]

 

 

Del stillingen

Selskap

Flatanger kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Flatanger

Søknadsfrist

April 18, 2021