Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

 

Rektor Froland barneskole 2. gangs utlysning

 

Froland skoler, Froland

Froland barneskole er lokalisert til Mjølhusmoen og ligger i naturskjønne omgivelser med fotballbaner, lysløype, skiskytteranlegg, haller og badeanlegg i umiddelbar nærhet. Det er høy standard på bygningsmassen. Skolen er en 1-7 skole med SFO og har 480 elever. Skolen har 3-4 paralleller.

Lederteamet ved skolen består av rektor, avd.leder 1-4, avd.leder 5-7 og leder for SFO. Videre har skolen en spesialkonsulent for merkantile tjenester. Alle stillingene er i 100%.

Skolen har følgende støttefunksjoner: Spesialpedagogisk koordinator (30%) og IKT-ansvarlig (30%) og lesepedagoger i 140% stilling. I tillegg er skolen tilknyttet skolehelsetjeneste og PPT er lokalisert til Mjølhusmoen.

Alle søkere må legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden, og den som ansettes må fremvise gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Søknadsfrist: 19.01.2022
Arbeidsgiver: Froland
Stillingstittel: Rektor Froland barneskole
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4457998178

Arbeidsoppgaver

Bygge og utvikle skolen som en profesjonell organisasjon med et klart læringsoppdrag og et godt omdømme
Bygge og drive en ledergruppe som utfordrer og støtter ansatte og elever
Lede og inspirere ansatte og elever
Videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø Overordnet ansvar for drift og utvikling av SFO Ha totalansvar innenfor eget fullmaktsområde, sørge for optimal ressursutnyttelse ut fra mål og forventninger, involvering og deltakelse i utviklingsprosesser, samt samarbeid med foreldre og skolens rådsorgan

Kvalifikasjoner

Må ha pedagogisk kompetanse Høgskole/universitet, 4 år eller mer Det er ønskelig med formell lederutdanning
Ledelseserfaring som rektor, avdelingsleder i skole eller tilsvarende stilling
God kompetanse innen organisasjon/ledelse/økonomi
God IKT-kompetanse og gjerne erfaring med ulike fagprogram i skolen Minimum 3 års erfaring fra arbeid i skoleverket
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper

Visjonær, målrettet og beslutningsdyktig
Motivere til felles innsats for elevens læring og utvikling
Systematisk og strukturert
Fokus på kvalitet og resultater i skole og SFO
Lederstil som er preget av mot, involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne
Takle høyt arbeidstempo og kan prioritere oppgaver i en hektisk arbeidshverdag
God relasjonskompetanse Opptatt av at samspillet mellom mennesker fungerer godt i alle ledd
Positiv og med godt humør

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende jobb som motiverer deg
Et utviklingsorientert fagmiljø med høy kompetanse
Et konstruktivt samarbeid i ledergruppen i virksomheten på kommunenivå
Lederopplæring, støtte og veiledning når du trenger det
Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

 

Søknadsfrist: 19.01.2022

 

Tiltredelse 01.03.22 eller snarest mulig.

 

Kontaktinformasjon

Inge Roppen, Rektor
959 73 246
[email protected]

Hallgeir Berge, Leder/Virksomhetsleder
+47412 49 153
[email protected]

 

Velkommen til Froland kommune!

Froland kommune er en sørlandskommune, bare 10 minutters kjøring fra kysten. Froland kommune er en jord- og skogbrukskommune med over 6000 innbyggere. Blakstadheia Industriområde er et viktig næringssenter i kommunen. Arendal lufthavn Gullknapp ligger i kommunen, og jernbanen går gjennom kommunen med kommunikasjon til Oslo og Kristiansand.

Osedalen er kommunens sentrum, med butikker, kommunehus og bibliotek. Mykland er kommunens øverste bygd i nord, med skole, barnehage og flotte turmuligheter. Kulturtilbudet er godt og variert, med mange frivillige lag og foreninger. Kommunen har kunstgressbane og et flott idrettsanlegg med badeland. Kommunen har ca. 430 årsverk. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Froland kommune

Kontaktinfo

  • Hallgeir Berge
  • Tittel: Leder/Virksomhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 412 49 153

Lokasjon

  • Froland

Søknadsfrist

Januar 19, 2022