Rektor ved Elverum ungdomsskole

 

 

 

Vil du lede en stor og inkluderende skole inn i framtida? Les videre!

Elverum ungdomsskole mottar elever fra kommunens åtte barneskoler og samler alle kommunens ungdomsskoleelever, 750 i tallet, under samme tak.
Skolen har cirka 130 ansatte og er organisert i team. Blant skolens ressurser inngår fire avdelingsledere som bistår med ledelse og oppfølging, tre rådgivere, merkantil ressurs, ledere av fagseksjoner og mange flere som bidrar til at Elverum ungdomsskole er en god skole og en god arbeidsplass! Skolen ligger sentralt plassert i Elverum med mulighet for aktivitet, Glomma og flotte friluftsområder er nære naboer.

Sammen med barneskolene, voksenopplæring og et skoletilbud tilknyttet Sykehuset Innlandet er Elverum kommune en del av fellesskapet Elverumsskolen med cirka 2400 elever i grunnskolen. Elverum kommune har som mål å øke elevenes læringsutbytte, og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Elverumsskolen skal være en skole for alle med blikk for den enkelte! Rektor er skolens øverste leder og har som hovedansvar å utvikle skolen slik at elever og ansatte opplever mestring og utvikling.

Vi søker deg som er faglig sterk, utviklingsorientert, har et hjerte for alle og er en samlende leder som er dyktig på lagarbeid!
Trives du i et hektisk miljø og har ambisjoner for elevenes læring er det bare en ting å gjøre – søk på stillingen!

 

 • Søknadsfrist: 18.12.2023
 • Arbeidsgiver: Elverum kommune
 • Stillingstittel: Rektor
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4729237461

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet til hver elev
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Lede og videreutvikle skolen som en lærende organisasjon
 • Forvalte skolens ressurser innenfor rammene av lovverk, pedagogikk og økonomi på en god måte
 • Delta og bidra i fellesskapet av rektorer og andre skoleledere i Elverumsskolen
 • Sikre god elevmedvirkning og samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet som kvalifiserer til arbeid i skolen
 • Erfaring som skoleleder
 • Det er ønskelig med skolelederutdanning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kompetanse på forvaltning av skolens totale ressurser gjennom god styring av personalressurser, økonomi og innenfor rammer som sikrer et godt læringsutbytte for elevene

 

Personlige egenskaper

 • Du er en samlende og tydelig leder med en visjon for skolens oppdrag og utvikling
 • Du er utviklingsorientert, strukturert og målrettet med god gjennomføringsevne
 • Du er åpen og lydhør som leder, og involverer, engasjerer og inspirerer
 • Ved ansettelse vil personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et fremoverlent miljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et rektorkollegium i kommunen som samarbeider tett om elevenes læring og utvikling
 • Lederstøtte og veiledning

Før tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder, jfr. opplæringslovens §10-9

 

Elverum ungdomsskole, Olav Schulstads veg 6, 2408 Elverum, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Askild Andersen Bø
sektorsjef
Telefon:952 14 297
E-post:[email protected]

 

 

Elverum er en by i vekst og har i dag over 21500 innbyggere. I kommunen har vi i overkant av 1 800 medarbeidere som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vår visjon er Elverum har hjerterom, og verdiene åpenhet, ærlig og respekt preger vår hverdag.
Vil du være med på laget? Send oss en søknad da vel!

Del stillingen

Selskap

Elverum kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Elverum

Søknadsfrist

Desember 18, 2023