Kan være et bilde av tekst

 

 

Rektor / Daglig leder Steinerskolen i Fredrikstad

 

 

 • Arbeidsgiver: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad
 • Stillingstittel: Rektor
 • Frist: 17.10.2023
 • Ansettelsesform: Fast

 

Steinerskolene er blant de få skolene i Norge som har en alternativ pedagogikk som grunnlag for undervisningen. Skolene mottar statsstøtte og baserer seg på sin egen læreplan. I læreplanen beskrives innholdet og kompetansemålene for hvert klassetrinn, både på grunnskolen og videregående. Elever fra Steinerskolen er likestilt og like kvalifisert til høyere utdanning og offentlig videregående skole som elever fra vanlig skole.

Steinerskolen i Fredrikstad er et spennende pedagogisk alternativ og en viktig arena for utdanning i Fredrikstad. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Rolvsøy, og har et sterkt lærerkollegium, solid kunstnerisk og musikalsk tradisjon, engasjerte foreldre og stor oppslutning fra 180 lærevillige elever mellom 1. og 10. klasse.

Skolen er en stiftelse. Daglig leder er skolens øverste leder og rapporterer til stiftelsens styre. Daglig leder har det øverste ansvaret for elever, medarbeidere, HMS, samarbeid med FAU, rekruttering av lærere og elever, kvalitetssikring av undervisning, økonomistyring og skolens bygningsmasse.

Vi søker etter en ny rektor / daglig leder, og ønsker en leder som kan videreutvikle Steinerskolen i Fredrikstad som et pedagogisk alternativ. Som daglig leder i Steinerskolen har du, sammen med med kollegiet stor frihet til innenfor steinerpedagogiske rammer å drive utviklingsarbeid. Du jobber tett med alle skolens ansatte og er også nært knyttet til elevene og foresatte. Vi henvender oss til rektorer, inspektører, seksjonsledere og andre med lederbakgrunn fra undervisningssektoren eller annen relevant lederbakgrunn.

 

Som daglig leder har du ansvar for at skolen drives og utvikles

 • I overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder for friskoler, og innenfor rammer fastsatt av styret.
 • I tråd med steinerskolenes læreplan og det steinerpedagogiske grunnlaget som skolen bygger på.
 • Innenfor de pedagogiske mål og ambisjoner som settes av kollegiet.
 • I samsvar med foreldrenes forventninger til en god steinerskole.
 • I team med pedagogisk leder.

 

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Støtte lærerkollegiet i å sikre god steinerpedagogisk kvalitet og fortløpende utvikling.
 • Bidra til et godt psykososialt miljø både for medarbeidere og elever, og sørge for at skolen er et godt sted å arbeide.
 • Samarbeide med eksterne instanser.
 • Rekruttere nye medarbeidere i tråd med skolens behov.
 • Sikre god økonomistyring.
 • Sikre god internkontroll og at skolen drives i henhold til privatskoleloven og det øvrige regelverket for friskoler.
 • Sørge for et godt fysisk arbeidsmiljø for elever og medarbeidere, gjennom utvikling og oppfølging av skolens bygningsmasse og investeringer knyttet til denne.
 • Bidra til at løpende utfordringer på skolen håndteres på en god måte.
 • Delta i timeplanlegging.
 • Personalansvar

 

Kvalifikasjoner vi ser etter hos deg

 • Minimum 3-årig relevant høyere utdanning.
 • Godkjent undervisningskompetanse fra grunnskolen.
 • Ønskelig med lederutdanning.
 • Du har ledererfaring, primært fra undervisningssektoren, men vi vurderer også annen relevant ledererfaring.
 • Du har kjennskap til og interesse for steinerpedagogikk.
 • Du har god økonomiforståelse og evne til økonomistyring.
 • Du har god kjennskap til lovverk, forskrifter og regler som gjelder for privatskoler.
 • Du har god strategisk forståelse.
 • Du har organisatorisk kompetanse.
 • Du har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

 

Egenskaper vi ser etter hos deg

 • Du er beslutningsdyktig og handlekraftig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Du har god struktur, og er ikke redd for å delegere.
 • Du er analytisk.
 • Du er strategisk.
 • Du er motiverende.
 • Du har en lederstil som preges av involvering, tydelig kommunikasjon og mot.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og givende oppgaver på en skole i vekst.
 • Kompetente og engasjerte kolleger.
 • Et styre som jobber ansvarlig for skolens utvikling.
 • Begeistrede elever og foreldre.
 • Et godt støtteapparat i administrasjonen.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjonsvilkår

 

 

 • Nettverk: Facebook
 • Sektor: Privat
 • Lederkategori: Leder
 • Sted: Gunbjørgsvei 1, 1664 Rolvsøy
 • Bransje: Barn, skole og undervisning
 • Stillingsfunksjon: Undervisning og pedagogikk / Rektor / Ass. Rektor

 

Spørsmål om stillingen

Silje Treimo Persson
Styreleder Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad
90 07 45 15

Siw Reiss
Nestleder Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad
41 42 08 78

 

 

Søk her

 

 

Hjemmeside

 

Gunbjørgsvei 1, 1664 Rolvsøy

Del stillingen

Selskap

Steinerskolen i Fredrikstad

Kontaktinfo

 • Silje Treimo Persson
 • Tittel: Styreleder Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90 07 45 15
 • Siw Reiss
 • Tittel: Nestleder Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41 42 08 78

Lokasjon

 • Fredrikstad
 • Rolvsøy

Søknadsfrist

Oktober 17, 2023