Sandnes videregående skole søker rektor

 

Rogaland fylkeskommune gir opplæring til 17000 elever ved de videregående skolene, og 6000 lærlinger. Fylkeskommunen har 4000 medarbeidere, der 3400 arbeider med videregående opplæring.

Sandnes videregående skole er en stor og attraktiv skole med ca 1000 elevplasser innen utdanningsprogram for studiespesialisering og utdanningsprogram for idrettsfag.

Det er en tradisjonsrik skole med historie tilbake til 1896. Skolen har siden 1971 ligget på Trones ved Idrettsparken i gangavstand fra Sandnes sentrum. Sandnes videregående skole har i dag ca 110 ansatte.  Skolen gjennomgikk i 2014-16 en total rehabilitering av det gamle bygget og fikk et nybygg for å huse flere elever og framstår i dag som en moderne skole.  I en årrekke har skolen aktivt søkt utvikling gjennom internasjonalt skolesamarbeid og lokale partnerskap. Skolen startet i 2016 opp tilbud med forskerklasse innen realfag.

Fylkeskommunen tilbyr utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap og nettverk for faglig og sosial kontakt mellom ledere i Rogaland fylkeskommune. Ved tilsetting vektlegges en helhetsvurdering av søkernes formal- og realkompetanse samt personlig egnethet. Søkere må kunne vise til gode referanser fra tidligere lederstillinger.

Vi krever:

 • Utdanning på universitetsnivå
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring fra skole
 • Administrativ og økonomisk kompetanse
 • Pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning
 • Gode kunnskaper i lov- og avtaleverket som gjelder for skolen
 • Godkjent politiattest

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å bruke det profesjonsfaglige fellesskapet for å videreutvikle skolens praksis

Vi ser etter en leder som:

 • Er samlende, bygger relasjoner og bidrar til godt samarbeid
 • Setter tydelige mål både for deg selv og for medarbeidere
 • Leder utviklingen av skolens organisasjon og pedagogiske praksis
 • Setter tydelige mål for elevenes læring, og bruke tilgjengelige data i analyse av om målene nås
 • Leder i samsvar med nasjonal skolepolitikk, fylkeskommunale vedtak og fylkeskommunen sin plattform for ledelse.
   

Kontakt fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen, mob: 481 22 517 for mer informasjon om stillingen

 

Tiltredelse etter avtale

 

Søknadsfrist: 21. november 2021

Hjemmeside:
www.rogfk.no/

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4300 ansatte. Vi jobber for en bærekraftig utvikling og sterkere fellesskap i hele Rogaland.Vil du være med å bygge et bedre Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?

 

Del stillingen

Selskap

Rogaland fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.rogfk.no/

Kontaktinfo

 • Eiliv Fougner Janssen
 • Tittel: Fylkesopplæringssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 481 22 517

Lokasjon

 • Sandnes

Søknadsfrist

November 21, 2021