Rektor 100 % fast stilling ved Sokndal skole. 2 gangs utlysning

 

Vil du være rektor i en moderne og inkluderende skole? Vi søker en måbevisst og tydelig leder til Sokndal skole.

Sokndal skole er en 1 – 10 skole med 450 elever og 90 ansatte. Det er en skole med to parallelle klasser, egen ATO-avdeling og SFO. Skolen består av nye- og rehabiliterte bygg etter at barneskolen og ungdomsskolen ble slått sammen til en skole i 2010. På skolens område ligger svømmehall, kulturskole og folkebibliotek. Sentralidrettsanlegget med idrettshall ligger i nærhet og gangavstand til skolen.

Skolen framstår som godt organisert med gode systemer planer og rutiner. Skolen holder seg oppdatert på digitalt utstyr og fagfornyelsen.

Sokndal kommune er en Citta Slow kommune, noe skolen ønsker å identifisere seg med. Det er et rikt fritidstilbud og godt oppvekstmiljø i kommunen. Skolen er den eneste i kommunen, og spiller en viktig rolle i oppvekstmiljøet. Sokndal kommune er en BTI-kommune. Det er blitt eteblert Familiens hus som jobber tverrfaglig med oppfølgingssaker.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Rektor har et helhetlig lederansvar innenfor de fullmakter som er gitt. Rektor leder skolens lederteam og har ansvar for skolens utviklingsarbeid. Ledergruppa består av rektor og tre inspektører. Ledelsesressursen ved Sokndal skole er 340%. Inspektørene er delt på avdelingene 1. – 3. trinn, 4. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Skolen har sosiallærere, trivselsleder, rådgiver, kontorfullmektig og full skolehelsetjeneste.

Rektor sine hovedoppgaver er ledelse av lærings- og utviklingsarbeid, personalansvar og økonomiansvar. Rektor samarbeider tett med kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Skolen sine satsingsområder:

Trygt og godt skolemiljø

Elevmedvirkning

Fagfornyelsen

Kvalifikasjoner en ser etter

Erfaring fra skoleledelse, fortrinnsvis erfaring fra rektor

God kunnskap om skoleutvikling

Godkjent lærerutdanning og undervisningserfaring

Utdanning innen skoleledelse, eller plan for gjennomføring av dette

Kan vise til god gjennomføringevne

God kunnskap i bruk av ulike IKT-verkøy

Krav til språk

Det stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Er god på relasjonsbygging

Målorientert

Kommuniserer tydelig med elever, foresatte og ansatte

Positiv

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Du har en lederstil som preges av gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering

Du er en samlende og synlig leder som utøver tillitsbasert ledelse

Du er en åpen og lydhør leder som involverer , engasjerer og inspirerer

Sokndal kommune kan tilby

God velferdsordning

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Positivt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver

Lønn etter avtale

Deltakelse i lærende nettverk med andre skoleledere

Tilettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sokndal kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Tiltredelse: 1. august 2022

 

Søknad på stilling sendes her.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Merete Grimestad på tlf. 416 19583, mail: [email protected]

 

Søknad sendes elektronisk, se Sokndal kommune si hjemmeside.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å bli unntatt offentligheten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkerne bli varslet om dette.

 

Kontaktperson

Merete Grimestad, kommunalsjef oppvekt og kultur, tlf. 416 19583, mail: [email protected]

Sigmund Hadland, konstituert rådmann, tlf. 400 96388, mail: @[email protected]

Avdeling: Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur

Fylke: Rogaland

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 30.04.2022

 

Tiltredelse: 01.08.2022

Arbeidssted: Sokndal skole

 

Sokndal kommune

Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland med ca 3300 innbyggere. Administrasjonssenter er Hauge i Dalane (Haua). Andre tettsteder: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad og Eia. Fylkesvei 44/Nordsjøvegen går gjennom store deler av kommunen og forbinder Sokndal med Egersund og Flekkefjord. Ekspressbuss fra Sokndal til Stavanger.
Sokndal Kommune var den første kommunen i Norden som sluttet seg til Cittaslow, en internasjonal bevegelse som startet i Italia i 1999. Tanken var å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven. Vi har egen Kjærlighetsuke og fokus på de nære ting. Vi har ingen turister – bare gjester!

 

Del stillingen

Selskap

Sokndal kommune

Kontaktinfo

  • Merete Grimestad
  • Tittel: Kommunalsjef oppvekt og kultur
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: tlf. 416 19583
  • Sigmund Hadland
  • Tittel: Konstituert rådmann
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: tlf. 400 96388

Lokasjon

  • Hauge I Dalane

Søknadsfrist

April 30, 2022