Hustadvika kommune

 

Reguleringsplanlegger

 

I forbindelse med stor aktivitet og stillingsendring i personalet, er det nå ledig fast 100% stilling som reguleringsplanlegger.

Planseksjonen har fire 100 % stillingshjemler, tre reguleringsplanleggere og en plansaksbehandler.

Arbeids- og ansvarsområde

 • Utarbeide område- og detaljreguleringer i kommunal regi
 • Saksbehandling av private planforslag til politisk utvalg
 • Faglederansvar for alt reguleringsplanarbeid.
 • Medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale myndigheter

Kvalifikasjoner

Utdanning / praksis:

Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå, fortrinnsvis med planfaglig bakgrunn. Eksempelvis; arealplanlegger, landskapsarkitekt, reguleringsarkitekt, arkitekt, ingeniør eller annen relevant utdannelse og erfaring som passer til stillingen. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdannelse.

Viktige egenskaper /ferdigheter:

 • Siden hoveddelen av arbeidet er praktisk reguleringsplanarbeid, er kunnskap om dette arbeidet spesielt viktig.
 • Faglederansvaret er begrenset til å koordinere planarbeidet på avdelingen (eks. fordele saker til saksbehandlere, følge opp framdrift og bistå ved behov for å avklare planfaglige spørsmål). Det er derfor viktig å ha god fagforståelse og evne til å drive frem prosesser.
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 • Kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
 • Gode IKT-kunnskaper og ønskelig med erfaring fra bruk av kart- og planleggingsverktøy (GISLINE).
 • Personlig egnethet – gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og være klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte og brukere av tjenesten.
 • Være selvstendig, strukturert og løsningsorientert.

 Vi tilbyr

 • Et hyggelig, tverrfaglig og utviklende arbeidsmiljø
 • Fleksitidsavtale
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Hustadvika kommune er en IA-virksomhet

Søknad

Ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Vitnemål, attester osv. tas med til et evt. intervju.

 

Fylke: Møre og Romsdal

 

Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Arbeidssted: Plan og byggesak

 

Kontaktpersoner:

John Olav Gautvik mob: +47 90164175

 

Hjemmeside:
www.hustadvika.kommune.no

Adresse: Tingplassen 1 6440 Elnesvågen

 

Hustadvika kommune

Hustadvika kommune ble etablert 01.01.2020. Kommunen er en kunnskapsbasert samfunnsutvikler og tjenesteyter, med en handlekraftig og effektiv organisasjon. Med ca. 1100 ansatte vil Hustadvika kommune være den største arbeidsplassen i kommunen, og ha et viktig oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til de 13.250 innbyggerne i kommunen.

Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser og har et variert kultur- og aktivitetstilbud, sommer som vinter. Fra kommunesenteret Elnesvågen er det kort veg til flyplass og regionsenteret Molde. Med arbeidsgiverstrategien imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull ønsker kommunen jobbe aktivt med å utvikle både organisasjonen og sine medarbeidere.

Del stillingen

Selskap

Hustadvika kommune

Kontaktinfo

 • John Olav Gautvik
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 90164175

Lokasjon

 • Eide
 • Elnesvågen

Søknadsfrist

Mars 1, 2020