Diakon / prosjektleder bærekraft

 

 

Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Stillingstittel: Diakon/prosjektleder
Frist: 10.04.2024
Ansettelsesform: Fast

 

Om menigheten:

Ranheim og Charlottenlund menighet er, med i overkant av 16.000 medlemmer i Den norske Kirke, den største menigheten i Trondheim. Menigheten har bred aktivitet med ulike tiltak for barn, unge og voksne og har to kirkesteder, Ranheim og Charlottenlund. I desember 2023 bevilget Trondheim kommune midler som muliggjør bygging av ny kirke på Charlottenlund. Kirken/konseptet, som kalles «den grønne katedralen», vil bli bydelens nye møteplass og et signalbygg for grønne løsninger. Her vil også menighetens ansatte få nye og moderne kontorlokaler. Menigheten er dermed i stor utvikling, med stigende medlemstall og bygging av ny kirke. I tillegg har menigheten satt seg som mål å bli et «Kompetansesenter for bærekraft og grønne løsninger».Utviklingen til å bli et slikt senter innebærer tre hovedstrategier:

– Bygge «den grønne katedralen»,
– Dyrke lokalsamfunnet.
– Så grønne frø i Trondheim.

Å dyrke lokalsamfunnet innebærer å være en aktør i lokalsamfunnet med formidling av grønne løsninger og møtepunkter, men ikke minst ved å bidra til et sosialt bærekraftig lokalmiljø. Like viktig er å dyrke frø også utover oss selv, ved å være et tydelig forbilde og en pådriver for bærekraftige og grønne løsninger både i andre menigheter og generelt i Trondheim. Trondheim kommune har i sin samfunnsplan «Trondheimsløftet» ønsket samfunnsaktører som kan samarbeide om byutvikling som ivaretar både klimamål og sosial bærekraft i bydelene. Dette ønsker vi å være med på. Derfor lyser vi nå ut denne nye stilingen som er ment å være en pådriver i denne utviklingen av menigheten. En pådriver slik det kommer til uttrykk i diakonien gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingen av menigheten mot å bli et «Kompetansesenter for bærekraft og grønne løsninger».
 • Utvikle planer, strategier og tiltak som fører kirken i en mer bærekraftig retning.
 • Diakonalt arbeid i menigheten, i tett samarbeid med vår diakon for barn og ungdom.

Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger må påberegnes.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
 • Andre med relevant 3- årig høyskoleutdanning innen sosialt arbeid, helsefag, prosjektledelse, teologi eller pedagogikk oppfordres også til å søke.
 • Relevant tilleggskompetanse og/ eller erfaring innenfor bærekraft, klimaendringer og grønne løsninger vektlegges betydelig.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring fra diakonalt og/eller sosialt arbeid.
 • God norsk, eventuelt nordisk, skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Komfortabel med å ha IT som arbeidsverktøy.

 

Personlige egenskaper

 • Har et særegent engasjement for sosial bærekraft, klimaendringer og grønne løsninger.
 • Evner å ta selvstendig initiativ og kunne arbeide målrettet med å fremme sosialt bærekraftige og grønne løsninger i menigheten, kirken og lokalsamfunnet.
 • Evne til å analysere og tolke utfordringene knyttet til sosial bærekraft og klimaendringer helhetlig og i sammenheng.
 • Innehar betydelige samarbeids- og relasjonsbyggende evner, både med enkeltpersoner, grupper og samarbeidspartnere.
 • Tar gjerne ledelse og evner å motivere andre. Trives med å arbeide både selvstendig og i team.
 • Er strukturert, samtidig som du er fleksibel og kreativ.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor og betydelig vekt.

 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en pådriver for utviklingen av et kompetansesenter for grønne og bærekraftige løsninger for kirken og lokalmiljøet.
 • Meningsfullt og viktig diakonalt arbeid i møte med enkeltmennesker og grupper i menigheten.
 • Et godt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Stor innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Lønn i samsvar med avtaleverk for DNK Offentlige pensjons- og forsikringsordninger
 • Offentlige pensjons- og forsikringsordninger
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke og godkjent politiattest.
 • Dagens kontorsted er Ingrid Kiærs veg 1, Ranheim.

 

Om arbeidsgiveren

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for
rettferdighet. Fellesrådet har i dag 15 diakonistillinger rundt omkring i menighetene. Disse stillingene har en felles arena som benevnes diakoniforum.
Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte,
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste»

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Nettverk: Facebook
Sektor:
Offentlig
Sted: Ingrid Kiærs veg 1, 7055 Ranheim
Bransje: Kirke og menighet
Stillingsfunksjon: Prosjektledelse, Menighetsarbeid, Sosionom
Arbeidsspråk: Norsk

 

Spørsmål om stillingen

Arne Reidar Vik Selven
Daglig leder Ranheim og Charlottenlund menighet
97 03 18 19

 

 

Søk her

 

 

Hjemmeside

Ingrid Kiærs veg 1, 7055 Ranheim

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Arne Reidar Vik Selven
 • Tittel: lDaglig leder Ranheim og Charlottenlund menighet
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 97 03 18 19

Lokasjon

 • Ranheim

Søknadsfrist

April 10, 2024