KANTOR/ORGANIST/KIRKEMUSIKER

 

Rana kirkelige Fellesråd

Rana kirkelige fellesråd har ledig fast 1/1 stilling som kantor/organist/kirkemusiker med arbeidssted f.t. Røssvoll og Nevernes sokn.

Røssvoll og Nevernes sokn ligger i Rana kommune, og omfatter boligområdene nord for byen. Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året. Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og sør. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.
Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.

Midt i byen finner du Campus Helgeland, viktig for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.

Rana har et rikt kulturliv både på frivillig basis og gjennom profesjonelle institusjoner som kulturskoler, teatre, museer, vitensenter og nasjonalbibliotek. En rekke idrettslag driver et aktivt arbeid.

Se film fra Polarsirkelbyen Mo i Rana:

Rana kirkelige fellesråd har seks menigheter og fire heltidsstillinger som kantorer/
organister/kirkemusikere. Dette teamet dekker alle kirkelige handlinger i alle menighetene.

Teamet i Røssvoll og Nevernes menigheter består av prest, kirketjener og kantor. Innenfor områdene diakoni og undervisning er det et nært samarbeid mellom menighetene i Rana. Det er utarbeidet diakoniplan og trosopplæringsplan som omfatter alle menighetene.

Kantor har hovedansvar for de kirkemusikalske aktivitetene i menigheten, og dermed være med å forvalte og levendegjøre de tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier og tilstrebe bredde og kvalitet i det kirkemusikalske arbeidet i menigheten.
Dette skjer ved samhandling med kor og musikere, i samhandling med frivillige og i samarbeid med teamet i menigheten – spesielt med henblikk på undervisning, trosopplæring og diakoni.

Se film fra Kirken i Rana – Røssvoll og Nevernes kirker:

 

Søknadsfrist: 30.09.2022
Arbeidsgiver: Rana kirkelige Fellesråd
Sted: Mo i Rana
Stillingstittel: KANTOR/ORGANIST/KIRKEMUSIKER
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4561180385

Arbeidsoppgaver

Lede menighetens kirkemusikalske virksomhet
Planlegge og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger
Videreutvikle menighetens kor, sang- og musikkliv
Videreutvikle samarbeidet med nærmiljøets sang- og musikkrefter
Videreutvikle menighetens kirke – skolesamarbeid
Legge til rette for konsertvirksomhet

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer. Søkere med annen relevant
utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert.
Erfaring med arbeid med flere musikalske uttrykksformer.

Særskilte krav:

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.
Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jfr. Tjenesteordning §5.
Tilfredsstillende barneomsorgsattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Trossamfunnsloven § 20.

Personlige egenskaper

Evne til å motivere og inkludere barn, ungdom og frivillige i det kirkemusikalske arbeidet.
Interesse for gudstjenesteliv og menighetsbygging.
Ryddig strukturert og god arbeidskapasitet, og evne til å arbeide selvstendig og i team.
Beherske norsk, skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb med barn, ungdommer og voksne
Et trivelig og kreativt arbeidsfellesskap
Positive menighetsråd og lokalsamfunn
Samarbeid med skole og barnehager
Rana kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2%
trekk i brutto lønn
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og arbeidstidsplan for stillingen.

Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Opplysninger om stillingen:

Lønns- og ansettelsesvilkår i henhold til KAs tariffområde.

 

Søk på stillingen her.

 

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

Hanne Thomassen, avdelingsleder stab tlf 47974811 eller
Ine Kristin Risvik, kirkeverge tlf 47974810.

 

Søknadsfrist: 30.09.2022

 

Søknaden med vitnemål og attester sendes elektronisk til:
[email protected] eller jobbportalen www.kirkejobb.no

 

Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana, Norge

Kontaktinformasjon

Berit Moss

 

 

Del stillingen

Selskap

Rana kirkelige Fellesråd

Lenke til firma

https://rana.kirken.no/

Kontaktinfo

  • Berit Moss
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Mo I Rana

Søknadsfrist

September 30, 2022