Sandefjord kommune Utviklingssenteret HSO – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Rådgiver

 

Vil du være med på laget i USHT-V for å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten i Vestfold?

Om tjenestestedet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Utviklingssentret, avd. Vestfold, er lokalisert i Sandefjord, og har det geografiske området Vestfold som nedslagsfelt. USHT- Vestfold har tett samarbeid med Utviklingssenteret, avd. Telemark, som er lokalisert i Porsgrunn.

USHT-Vestfold er ett av 21 utviklingssenter i landet, og har Sandefjord kommune som sin verstkommune. Innsatsområder for 2022 er pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid, Demensplan 2025, velferdsteknologi, kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming og pådriver for implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele Livet.

Les mer om utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenster her: https://www.utviklingssenter.no/ og om USHT Vestfold

Stillingsinformasjon

Vi søker etter en engasjert medarbeider med interesse for systematisk kvalitetsarbeid, rådgivning, prosessveileding og implementering. Hovedoppgavene vil være implementering av veiviser demens og trygghetsstandard i sykehjem .

Vi søker etter totalt 100 % stilling for å dekke disse to områdene i tillegg til litt andre oppgaver i USHT-V. Men det er mulig å søke fra 30-100 % stilling. Du kan eventuelt kombinere med en eksistrende stilling og ha 30-50 % stilling i USHT, arbeidsoppgavene vil da bli redusert. Skriv i søknaden hvor høy stilling du søker og hva du helst ønser å arbeide med av de to hovedoppgavene.

Stillingsstørrelse: 30-100 %
Stillingstype: Engasjement i 2 år
Stilling ledig fra: Snarest

Arbeidsoppgaver:

Planlegge, lede og gjennomføre kurs, arrangementer og faglige fora
Gi råd og veiledning i metoder, verktøy og fagutviklingsprosesser
Drive prosessveiledning og implementering
Samarbeide med interne og eksterne aktører og ressursmiljøer
Arbeidsoppgaver vil kunne endres, og nye kan komme til

Kvalifikasjoner:

Relevant helsefaglig utdannelse på minimum bachelornivå (eksempelvis ergoterapeut, fysioterapeut, vernepleier, sykepleier).
Ønske om relevant videreutdanning/master
Kunnskap om og praktisk erfaring fra arbeid med kvalitetsforbedring og utviklingsarbeid i kommuner og/eller spesialisthelsetjeneste
Erfaringer fra prosjektarbeid, gjerne ledelse av prosjektarbeid
God digital kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy
Gode muntlige formidlingsevner i små og store fora
Krav til norsk språk tilsvarende B2/Bergenstesten minimum «godt bestått»

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har engasjement for kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid
Jobber selvstendig, men også bidrar godt i team
Er en god relasjonsbygger, som motiverer og engasjerer andre
Ser helhet og sammenhenger
Tar initiativ, er løsningsfokusert og fleksibel
Er selvstendig, strukturert og har god gjennomføringsevne individuelt og i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Spennende faglige utfordringer
Samarbeid med musikkterapeut i tilsvarende delt stilling
Gode kolleger med høy faglig kompetanse og godt sosialt miljø
Et aktivt bedriftsidrettslag
Personalhytte
Fleksitidsordning
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode .
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

 

Søk her

 

Fylke: Vestfold og Telemark

Jobbtype: Engasjement

Heltid/Deltid: Ved behov

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 06.03.2022

 

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Sandefjord kommune

 

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Ellinor Bakke Aasen

mob: 995 61 527

 

Hjemmeside:
www.sandefjord.kommune.no/

Sandefjord kommune Utviklingssenteret HSO

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

 

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kontaktinfo

  • Enhetsleder Ellinor Bakke Aasen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 995 61 527

Lokasjon

  • Sandefjord

Søknadsfrist

Mars 6, 2022