Rådgiver/seniorrådgiver internasjonal atomsikkerhet

 

International atomsikkerhet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har et bredt internasjonalt samarbeid og er fagdirektorat for Utenriksdepartementet (UD) på områdene internasjonal atomsikkerhet, ikke-spredning og eksportkontroll. DSA er også fagdirektorat for Klima- og miljødepartementet (KLD).

Seksjon internasjonal atomsikkerhet har ansvar for å følge opp direktoratsoppgavene for Utenriksdepartementet. Seksjonen driver med omfattende rådgivning og utredningsvirksomhet for UD og har også internasjonale oppgaver for KLD. Seksjonen forbereder saker og deltar i ulike internasjonale fora. Seksjonen har ansvar for å forvalte tilskuddsmidlene i Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Formålet med atomhandlingsplanen er å bidra til å redusere risiko for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning samt å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. Russland og Ukraina er fokusområder men aktiviteter i øvrige Øst-Europa og Sentral-Asia kan også inngå i ordningen. Seksjonen følger opp internasjonale fora og konvensjoner som Norge er tilsluttet og skal sikre god koordinering av det internasjonale arbeidet ved DSA.

Arbeidsoppgaver

 • En hovedoppgave for stillingen er å forvalte tilskuddsmidler i regjeringens atomhandlingsplan.
 • Saksbehandling av søknader under tilskuddsordningen
 • Ha oversikt og kontroll prosjektporteføljen og økonomioversikt
 • Kontakt med prosjektledere, revidering av rapporter, kvalitetssikring og oppfølging
 • Generell rådgivning og utredning for å ivareta direktoratsoppgavene for UD
 • Følge opp aktiviteter i den norsk-russiske ekspertgruppen under Miljøvernkommisjonen og øvrig rådgivning for KLD
 • Bidra i planlegging og organisering av møter / seminarer
 • Noe reising må påregnes

Kvalifikasjoner
Vi krever at du:

 • Har relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Har noen års arbeidserfaring primært av relevans for angitte arbeidsoppgaver
 • Har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel at du:

 • Har erfaring fra tilskuddsforvaltning
 • Har erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Har erfaring fra rådgivnings og utredningsarbeid for departementer
 • Har utdanning eller erfaring fra arbeid med radioaktivitet, atomsikkerhet og/eller ikke-spredning
 • Språkkunnskaper av relevans for handlingsplanens geografiske virkeområde
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

Du arbeider strukturert og selvstendig og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Å inngå i DSAs team for tilskuddsforvaltning
 • Arbeid med videreutvikling av DSAs rolle som tilskuddsforvalter
 • Utviklende oppgaver i direktoratsrollen for UD.
 • Samarbeid med anerkjente fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr kr 550.000 – 650.000,- per år avhengig av kvalifikasjoner.
 • Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

DSA deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

Søknadsfrist: 26.04.2020

 

Arbeidsgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Sted: Østerås
Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver internasjonal atomsikkerhet
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4212989761
Stillinger: 1
Arbeidssted Grini Næringspark 13, 1361 Østerås

 

Kontaktinformasjon

Ingar Amundsen, Seksjonssjef
920 46 233
[email protected]

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 115 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

Del stillingen

Selskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Lenke til firma

https://www.dsa.no/

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Østerås

Søknadsfrist

April 26, 2020