Rådgiver/Seniorrådgiver

 

 

Seksjon Internasjonal Atomsikkerhet har hovedansvar for DSAs direktoratsrolle overfor Utenriksdepartementet. DSA er fagdirektorat for Utenriksdepartementet på områdene internasjonal atomsikkerhet, ikke-spredning, nedrustning og eksportkontroll. Vi søker etter en person som kan bistå oss i arbeidet med rådgivning og samarbeid med UD på disse områdene. DSA bistår med faglige råd, forbereder innspill og talepunkter til internasjonale møter og konferanser. Det er tett dialog og samarbeid i det daglige.

En del av arbeidet er å bistå Utenriksdepartementet med oppfølging av aktiviteter overfor det internasjonale atomenergibyrået IAEA i Wien og med oppfølging av internasjonale konvensjoner og avtaler på områdene ikke-spredning, nedrustning og eksportkontroll, inkludert Ikkespredningsavtalen (NPT). Oppfølging av aktiviteter innen utvikling av verifikasjon av kjernefysisk nedrustning gjennom International Partnership for Nuclear Disarmament Verification og oppfølging av firepartssamarbeidet innen verifikasjon med USA, Storbritannia og Sverige vil inngå i arbeidsoppgavene.
Arbeidet inngår i et tverrfaglig team på DSA og deler av arbeidet uføres i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale fagetater.
Seksjonen forbereder saker og deltar i ulike internasjonale fora. Seksjonen har ansvar for å forvalte tilskuddsmidlene i Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Seksjonen følger opp internasjonale fora og konvensjoner som Norge er tilsluttet og skal sikre god koordinering av det internasjonale arbeidet ved DSA. Seksjonen er også donorprosjekt-partner for flere EØS-prosjekter innen atomsikkerhet, dekommisjonering og atomberedskap.

 

 • Søknadsfrist: 04.06.2023
 • Arbeidsgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Sted: Østerås
 • Stillingstittel: Rådgiver/Seniorrådgiver
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4668295189

 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning for UD på områdene ikke-spredning, nedrustning og eksportkontroll
 • Deltagelse i internasjonalt samarbeid og på internasjonale konferanser
 • Utarbeiding av faglig grunnlag samt bakgrunn og talepunkter for UD
 • Følge opp DSAs arbeidsoppgaver på dette fagfeltet som beskrevet i belastningsfullmakt, herunder rapportering og økonomioppfølging
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av seminarer og konferanser i inn og utland.
 • Deltagelse i seksjonens øvrige oppgaver
 • Reising må påregnes

 

Vi krever

 • Har relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende.
 • Har noen års arbeidserfaring av relevans for angitte arbeidsoppgaver
 • Har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nasjonalt Hemmelig

 

Det er en fordel at du:

 • Har utdanning eller erfaring fra arbeid med ikke-spredning, nedrustning og eksportkontroll
 • Har erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning
 • Har erfaring fra prosjektstyring
 • Har erfaring fra internasjonalt samarbeid

 

Personlige egenskaper

 • God til å sette seg inn i faglige problemstillinger
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

 • Foruten å kunne være med på å utvikle håndtering av noe av det mest samfunnskritiske avfallet vi har i dette landet, får du følgende:
 • Solid opplæring og gode utviklingsmuligheter
 • Anerkjente og engasjerte fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver NOK 550 000 – 630 000 / 630 000 – 830 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden

 

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I Webcruiter, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjons-nedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

 

Grini Næringspark, Grini Næringspark 13, 1361 Østerås, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Ingar Amundsen
Seksjonssjef
 Telefon:+47 92046233

Styrkaar Hustveit
Seniorrådgiver
 Telefon:90691172

 

Om DSA

Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utanriksdepartementet. Vi er fag- og forvaltningsmyndigheit og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobbar for riktig og forsvarleg handtering av strålekjelder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslepp. Vi har også som oppgåve å sørge for at folk blir mindre utsette for radon innandørs og for UV-stråling frå sol og solarium. Vi arbeider for auka atomsikkerheit nasjonalt og internasjonalt og for ikkje-spreiing av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlege for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehandteringsevne. Vi er 130 tilsette, med hovudkontor på Østerås i Bærum og ein seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For meir informasjon sjå www.dsa.no

Del stillingen

Selskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Lenke til firma

https://www.dsa.no/

Kontaktinfo

 • Ingar Amundsen
 • Tittel: Seksjonssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 92046233
 • Styrkaar Hustveit
 • Tittel: Seniorrådgiver
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90691172

Lokasjon

 • Østerås

Søknadsfrist

Juni 4, 2023