Rådgiver Samferdsel – 1 fast 100% stilling

 

Vi trenger DEG til å være med på å utvikle og forvalte Holmestrands veg- og transportsystem!

For å løse kommunens oppgaver innen samferdsel, søker vi etter en Rådgiver med relevant erfaring. Det er spesielt behov for kompetanse og erfaring ift. Samferdsel og teknisk infrastruktur, herunder veg, havn, gang og sykkelveier, kommunale kollektivknutepunkt og parkeringsplasser.

Stillingen er plassert i kommunens programområde Samfunn, teknikk og miljø i Virksomhet STM Forvaltning og Prosjekt. Virksomheten består i dag av 24 ansatte inkl Virksomhetsleder med bred erfaring som til sammen utgjør et godt fagmiljø. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder. I stillingen har man utstrakt samarbeid, både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta kommunens rolle som vegeier
 • Delta i overordnet samferdselsplanlegging
 • Delta i samarbeidsprosjekter
 • Utvikle strategiske planer og handlingsprogram
 • Saksbehandling innen samferdsel
 • Ivareta kommunes strategiplaner, samt myndighetskrav
 • Bistår ved gjennomføring av private og kommunal prosjekter.
 • Utarbeide og vedlikeholde enhetlige standarder for kommunale vei- og samferdselsanlegg
 • Ivaretar framtidsrettet overvannshåndtering i kommunale og private prosjekter
 • Utstrakt samarbeid med virksomheter i kommunen og andre eksterne aktører og brukere

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning
 • Aktuelle søkere må ha minimum førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring innen veg, overvann og samferdsel.
 • Kompetanse og erfaring innenfor strategisk planarbeid
 • God generell faglig kompetanse og økonomiforståelse
 • Innsikt i lover og forskrifter.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God digital kompetanse
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi søker deg som

 • har god evne til å arbeide selvstendig.
 • har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere.
 • har god gjennomførings- og beslutningsevne.
 • har godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis.

Vi tilbyr

 • varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamfølelse.
 • gode faglige utviklingsmuligheter.
 • fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i meget god pensjonsordning gjennom KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Søknaden må sendes inn via vårt rekrutteringsverktøy Easycruit. Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Vi vet at vi ber om mye, men om du ikke kan huke av for alle krav/ønsker og er interessert i stillingen så oppfordrer vi deg allikevel til å søke.

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Vestfold og Telemark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 07.01.2024

 

Arbeidssted: Sande i Vestfold

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder Matthias Krügersson

mob: 408 04 021

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Prestegårdsalleen 35 3070 Sande

 

Holmestrand kommune, Virksomhet STM Forvaltning og prosjekt

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.

 

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

 • Matthias Krügersson
 • Tittel: Virksomhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 408 04 021

Lokasjon

 • Holmestrand

Søknadsfrist

Januar 7, 2024