Økonomi og styring, Nannestad kommune

Rådgiver regnskap

 

Nannestad kommune søker etter en dyktig regnskapsrådgiver i 100% fast stilling. Vi tilbyr varierte regnskapsoppgaver i en spennende kommune. Enhet for regnskap og lønn er en del av økonomiseksjonen i Nannestad kommune. Enheten består i dag av 7 medarbeidere, 2 ansatte på lønn, 4 på regnskap og 1 på innfordring. I tillegg til å føre kommunens regnskap, fører vi også regnskapet for Nannestad kirkelige fellesråd og 4 menighetsråd.

Arbeidsoppgaver

Utfakturering
Purringer og kundeoppfølging
Avstemminger
Merverdiavgiftsoppgjør
Periodeoppgjør/årsoppgjør
Rapportering til offentlige myndigheter
Oppfølging av sosiallån
Behandling av leverandørfakturaer
Internkontroll og rutiner
Intern veiledning og opplæring

Diverse regnskapsoppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

Økonomiutdanning på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan oppveie for utdanningskravet
Gode excel-kunnskaper
God kompetanse på merverdiavgift
Kjennskap til Agresso økonomisystem er en fordel, men ingen betingelse
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig og gode kommunikasjonsevner Relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

Du er trygg på deg selv, engasjert og interessert i faget ditt
Du er kvalitetsbevisst og ønsker å bidra til effektive økonomiprosesser
Du er nøyaktig, pliktoppfyllende og strukturert
Du har evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og i samarbeide med andre
Du har høy servicegrad, stor arbeidskapasitet og godt humør
Du må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
Evne til å takle stort arbeidspress og korte tidsfrister

Vi tilbyr

Arbeidstid 08.00 – 15.30
Interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Gode pensjonsbetingelser

Kopier av attester og vitnemål vedlegges søknaden. Søknadspapirer blir ikke returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

Søknadsfrist: 29.04.2021

 

Arbeidsgiver: Nannestad kommune
Stillingstittel: Rådgiver regnskap
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4376810831
Teiealleen 31, 2030 Nannestad, Norge

 

Kontaktinformasjon

Hilde Margrethe Aasen, Enhetsleder regnskap og lønn
66 10 50 80

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

 

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nannestad kommune

Kontaktinfo

  • Hilde Margrethe Aasen
  • Tittel: Enhetsleder regnskap og lønn
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 66 10 50 80

Lokasjon

  • Nannestad

Søknadsfrist

April 29, 2021