Jurist og erfaring med rettshjelpsloven?

Rådgiver – Jurist – Vikariat

 

Om stillingen

Er du jurist med master i rettsvitenskap? Vi ser etter en rådgiver til vår jurdisike seksjon på kontorsted Tromsø. Stillingen er et vikariat ut august 2020 med mulighet for forlengelse.

Som juridisk rådgiver behandler du saker, gir råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører og sektormyndigheter. Du får også en del utadrettede oppgaver – blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser.

Stillingen som rådgiver er knyttet til juridisk seksjon, men du kan få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen hvis vi skulle få behov for det.

Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister.

Juridisk seksjon avgjør saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker er en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett.

Vi skal gi kommunalrettslig og forvaltningsrettslig råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til at innbyggernes rettssikkerhet blir ivaretatt i Troms og Finnmark.

Hammerfest

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du:

ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
ha relevant erfaring fra juridisk saksbehandling – særlig med rettshjelpsloven
beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

har gode juridiske ferdigheter
jobber godt og selvstendig
fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team
jobber effektivt og systematisk og overholder frister
har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning
Vi vektlegger hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig.

Tastatur

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver i stillingskode 1434 med årslønn 490 000,- kroner – 570 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og
forsikring.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, vill og vakker Tromsnatur og et godt kulturtilbud.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med konstituert avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427.

 

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

 

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

Søknadsfrist 17. mars 2020

 

Arbeidsgiver Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kommune Tromsø
Omfang Heltid  Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Fylkeshuset

Del stillingen

Selskap

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kategorier

juristRådgiver

Kontaktinfo

  • Toril Feldt
  • Tittel: Avdelingsdirektør
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Mars 17, 2020