Innlandet fylkeskommune Kompetanse og tannhelse

 

Kompetanse, Fag- og yrkesopplæring – Rådgiver

 

 

 

Beskrivelse

Kompetanse har ledig en 100% fast stilling som rådgiver i Enhet for Fag og yrkesopplæring. Hovedarbeidsområde vil være knyttet til helse- og oppvekstfag (HO) innenfor fag- og yrkesopplæringsområdet.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver – drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Innlandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.

 

Om enheten

Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune. Seksjon for Fagopplæring og skoletilbud består av 35 medarbeidere, og er organisert med tre enheter (hhv. Fag og yrkesopplæring, Inntak og skoletilbud, og Eksamen og dokumentasjon). Enhet for fag og yrkesopplæring har 19 ansatte, og har det overordnede ansvaret for lærlingordningen/ fagopplæringen i Innlandet. Enheten legger til rette for tett samarbeid mellom videregående skole og partene i arbeidslivet om innhold og opplæringstilbud.

De kommende årene preges av spennende utviklingsarbeid som følge av fullføringsreformen, ny opplæringslov og større statlige satsninger innenfor fagopplæringsområdet.

 

Vi søker deg som

 • er utviklingsorientert
 • er initiativrik, engasjert og løsningsorientert
 • er god til å samarbeide med andre, men evner å jobbe selvstendig
 • er strukturert og effektiv

 

Vi tilbyr

 • en stilling som har direkte positiv innvirkning på ungdoms framtid
 • en spennende og faglig utviklende stilling for et viktig samfunnsoppdrag
 • en organisasjon som kjennetegnes av engasjement og høy faglighet
 • mulighet for faglig utvikling innen prioriterte fagområder
 • godt arbeidsmiljø med kvalifiserte medarbeidere
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om stillingen

 • 100% fast stilling
 • ledig umiddelbart
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes (søker må ha førerkort klasse B)

 

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling innen fag- og yrkesopplæringsområdet
 • rekruttere, godkjenne, veilede og følge opp opplæringskontor og lærebedrifter innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer
 • formidling av søkere til læreplass
 • informasjon, oppfølging, veiledning- og rådgivningsarbeid ovenfor bedrifter, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater, prøvenemnder, skoler og andre samarbeidspartnere
 • utvikling av kvalitet og gjennomføring av kompetanseaktiviteter i fagopplæringen
 • utvikling/ oppfølging av HelseLAB
 • videreutvikle utdanningstilbudet innenfor HO med søkelys på velferdsteknologi
 • utarbeide og følge opp politiske saker
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på fagskole, høyskole- eller universitet med minimum bachelor helsefag/ sykepleier (gjerne supplert med samfunnsfag, juridiske- eller administrative fag)
 • erfaring fra helse og oppvekstsektoren
 • erfaring fra fag- og yrkesopplæringsområdet
 • innsikt i og eventuelt praksis fra videregående opplæring
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • gode digitale ferdigheter
 • erfaring med elektronisk saksbehandling er en fordel
 • erfaring fra privat og offentlig virksomhet

 

Ønskede egenskaper

 • åpen og tillitsskapende i møte med andre
 • strukturert og løsnings- og resultatorientert
 • evner å arbeide systematisk og målrettet
 • er engasjert og tar initiativ for å utvikle oppgaver videre
 • stor gjennomførings- og omstillingsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Stillingstype: Fast stilling
 • Arbeidsområde: Administrativt
 • Søknadsfrist: 16.01.2024
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: Hamar

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Jørn Olav Bekkelund
mob: 95 75 85 68

 

Hjemmeside:

/www.innlandetfylke.no/

 

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar

 

Innlandet fylkeskommune Kompetanse og tannhelse

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Jørn Olav Bekkelund
 • Tittel: Seksjonssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95 75 85 68

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Januar 16, 2024