Innlandet fylkeskommune

 

Kompetanse og tannhelse
Hamar
Søknadsfrist 05.12.2023
 
 
Kompetanse og tannhelse
Hamar
Søknadsfrist 05.12.2023

 

Hjemmeside:

/www.innlandetfylke.no/

 

Adresse:

Parkgata 64 2317 Hamar

 

 

Innlandet fylkeskommune 

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Jørn Olav Bekkelund
  • Tittel: Seksjonssjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 95 75 85 68

Lokasjon

  • Hamar

Søknadsfrist

Desember 5, 2023