Glassheisen

Psykologspesialist/psykolog

 

 

Enhet Psykisk helse og rus har ca.130 årsverk som er fordelt på 7 virksomheter. Enheten er fremoverlent, har høy flerfaglig kompetanse som består blant annet av erfaringskonsulenter, vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, psykologer og fagarbeidere. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten er opptatt av kvalitet, fag og at en jobber recoveryorientert, der brukernes beste er i fokus. Enheten bruker FIT som tilbakemeldings verktøy. Tjenestene jobber forebyggende og gir kommunal behandling. Psykisk helse og rus utfordringer er primærområder og målgruppen er barn, unge, familier og voksne. Tidlig innsats og samhandling er sentralt. Enheten består av institusjon, kriseteam, bemannede og ubemannede boliger til voksne med alvorlig psykisk helse og/eller rus utfordringer, ambulerende tjenester, aktivitetstilbud og Østre Agder Krisesenter. Oppfølging gis i grupper, digitalt eller individuelt. Arendal kommune er med i FACT samarbeid og har 3 FACT team (FACT voksne, FACT rus og FACT ung) sammen med spesialisthelsetjenesten. Tilbudet i kommunen er frivillig og veien inn til våre tjenester er via Arendalshjelpa. Enheten samarbeider tett med andre tjenester som Nav, politi, hjemmetjenesten, barneverntjenesten, kultur, frivillige og spesialisthelsetjenesten.

Vi har nå ledig en 100% fast stilling som Psykologspesialist/psykolog

Psykologspesialist/psykolog vil for tiden være knyttet til virksomhet psykisk helse voksne, men en må påregne seg også å få andre oppgaver knyttet til enheten. Det kan være veiledning, utvikling av enheten og fag relevante prosjekter samt bistå i faglig kvalitet i tjenestene. Psykisk helse voksne har særlig fokus på lavterskel psykisk helsehjelp, kommunal behandling og samarbeid med aktuelle tjenester og pårørende er en del av tjenestens oppgaver. Hjelp til mestring av eget liv er sentralt. Psykisk helse voksne har 2 psykologstillinger og har etablert eget innsatsteam. Psykisk helse samarbeider med fastleger, kommuneoverleger, spesialisthelsetjenesten og andre relevante samarbeidsparter. Arendal kommune er en fleksibel og innovativ kommune og arbeidsoppgaver kan endres som del av dette eller fremtidig organisering. Søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden.

 

 • Søknadsfrist: 27.08.2023
 • Arbeidsgiver: Arendal kommune
 • Sted: Arendal
 • Stillingstittel: Psykologspesialist/psykolog
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4668577373

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med brukere innen psykisk helse enkeltvis eller i grupper
 • Planlegge og gjennomføre relevante kurs/opplæring
 • Journalføring ihht lovverk
 • Samarbeide med aktuelle tjenester internt og eksternt
 • Veiledning av medarbeidere i enheten/kommunen
 • Bistå i faglig utvikling av tjeneste tilbudet
 • Delta i relevante prosjekter og møter i enheten sett opp mot målgruppen
 • Delta i forebyggende arbeid og kommunal behandling ihht kommunale og nasjonale føringer

 

Kvalifikasjoner

 • Klinisk psykologspesialist
 • Psykolog med erfaring fra klinisk arbeid fra kommune, spesialisthelsetjeneste eller tilsvarende vil også bli vurdert
 • Kjennskap til kommunal/spesialisthelsetjenestens arbeid med psykisk helse
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Kjennskap til relevant lovverk og nasjonale føringer
 • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig, i tråd med arbeidsoppgavene som står beskrevet ovenfor
 • Førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper

 • Interesse for klinisk og forebyggende arbeid
 • Evner å jobbe selvstendig og i team
 • Er faglig engasjert og har gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Interesse for faglig utvikling og kvalitet i arbeidet
 • Personlige egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte medarbeidere
 • Du kan være med å videreutvikle lavterskel psykisk helse- og rustilbud i kommunen
 • Lønn og pensjon etter gjeldende avtaleverk
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse

 

Sam Eydes Plass 2, 4836 Arendal, Norge

 

 

Søk her

 

Kontaktinformasjon

Ørjan Fossheim
Enhetsleder

 

Vil du bli vår nye kollega?

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål.

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Del stillingen

Selskap

Arendal kommune

Lenke til firma

Kontaktinfo

 • Ørjan Fossheim
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Arendal

Søknadsfrist

August 27, 2023