Holmestrand kommune, Psykisk helse og avhengighet

Holmestrand kommune søker psykolog i 100 % stilling tilknyttet virksomhet psykisk helse og avhengighet

 

Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende psykolog stilling i virksomhet psykisk helse og avhengighet.

Virksomheten består av avd. psykisk helsetjeneste for voksne, Tyribo – botilbud for mennesker med alvorlig psykiske helseutfordringer og BPA – brukerstyrt personlig assistanse. Virksomheten har fokus på forebyggende arbeide, behandling og oppfølging både individuelt og i grupper. Vi gjennomfører kurs både digitalt og ved fysisk oppmøte. Tjenestene er rettet mot voksne.

Fakta om stillingen

Stillingen er direkte innplassert under virksomhetsleder og inngår i virksomhetens ledergruppe. Psykologen skal kunne bidra med virksomhetsovergripende oppgaver innen programområdet Helse og velferd. Psykologen skal ved hjelp av rådgivning og veiledning bidra til at befolkningen får forsvarlige tjenester og nødvendig helsehjelp innen psykisk helse og avhengighet.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er i hovedsak rettet mot voksne, enten på individ eller systemnivå, og i samhandling med andre tjenester. Det kliniske arbeidet vil være avgrenset.
Veiledning individuelt og grupper
Fagutvikling og undervisning
Delta i system- og planarbeid
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Rådgivning innen programområdet Helse- og velferd
Bidra til at oppgaver blir fordelt og ivaretatt innenfor de aktuelle lovverkene
Medlem i kommunens koordinerende enhet for voksne
Medlem i kommunens psykososiale kriseteam
Søke aktuelle tilskudd for virksomheten
Oppfølging av ressurskrevende tjenester

Krav til kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som psykolog
Klinisk erfaring fra arbeid med voksne innen psykisk helse og avhengighet
Kjennskap til kommunal forvaltning og helsetjenester
Inngående kunnskap om lovgivningen innenfor både kommune og spesialisthelsetjeneste
Gode digitale ferdigheter
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
Har gyldig førerkort

Personlige egenskaper

Du er tydelig og trygg i rollen, og jobber strukturert
Du evner å tenke helhetlig og tverrfaglig
Du har evnen til å inspirere, veilede og undervise
Du er engasjert og motivert for å bidra positivt
Du er raus, robust og utadvendt
Du er åpen, fleksibel og jobber godt, både selvstendig og i team
Virksomheten legger vekt på personlig egnethet til stillingen, at du har stabilt godt humør, er positiv og ser viktigheten av kommunikasjon og samarbeid med andre. Den som får stillingen må like utfordringer og være løsningsorientert.

Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø i en spennende virksomhet med sentral beliggenhet
Dyktige kollegaer med stort faglig engasjement
Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring og utvikling
Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

Søk på stillingen her.

Referansenr: 22/8604

Fylke: Vestfold og Telemark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 30.10.2022

 

Arbeidssted: Holmestrand

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder Even Thornquist

mob: +47 411 02 359

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Rådhusgaten 11 3080 Holmestrand

Holmestrand kommune, Psykisk helse og avhengighet

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.

 

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

  • Even Thornquist
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 411 02 359

Lokasjon

  • Holmestrand

Søknadsfrist

Oktober 30, 2022