2 x 100% psykologstillinger

Vi ønsker oss 2 psykologer som brenner for tidlig og helhetlig innsats.

Arbeidssted: Østre Toten kommune

I Østre Toten kommune vil du arbeide tett sammen med tjenester innenfor sektor Barn, oppvekst og opplæring og sektor for Helse, omsorg og velferd.

Fakta om stillingene:

Østre Toten Kommune vil gjennom fellesskapskommunen – Kommune 3.0 – bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn for alle gjennom hele livet. Kommunen har fokus på tidlig innsats og mestring.
Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt funksjon, mestring og deltagelse. Kommunen prioriterer folkehelse, forebygging og tidlig innsats.
I tråd med strategiene i utviklingsarbeidene våre, Oppvekst 2040 og Ny Velferd 2040, jobber vi for å utvikle gode og fremtidsrettede tjenester. God samhandling er viktig i dette arbeidet.

De neste årene har vi ekstra innsats på følgende områder:

• Alle barn, unge og familier opplever helhet og sammenheng i møte med kommunens tjenester
• Alle har en naturlig plass i fellesskapet
• Alle barn og unge skal utvikle robusthet
• Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljø.
• Folkehelse
• Lavterskeltilbud

Arbeidsoppgaver:

Du

• vil jobbe systemrettet og klinisk (lavterskel/kortidsoppfølging og utviklingsarbeid)
• bidrar i utviklingen av tilbudet om rask psykisk helsehjelp og relevante lavterskeltilbud i kommunen. Målet er at «hjelpa hjelper», er helhetlig og oppleves som sammenhengende.
• vil samarbeide med og utvikle samarbeid på tvers av enheter. Dette vil kunne være veiledning av ansatte, både som gruppe og ved individsaker.
• bistår i kliniske vurderinger i tjenesteyting, med mulighet for veilednings- og koordineringsansvar
• være faglige pådrivere i et kompetansehevende samarbeid internt i organisasjonen og i kommunens samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
• vil bidra til å styrke barn, unge og deres familiers perspektiv i kommunens planarbeid og samfunnsutvikling

Kvalifikasjoner:

• Psykolog med spesialisering innenfor klinisk barn og ungdoms- eller voksenpsykologi, familie- eller habiliteringspsykologi, evt. spesialisering innenfor samfunnspsykologi. Evt. andre spesialiseringer kan komme i betrakting. Psykologer i spesialisering kan også vurderes.
• Erfaring og interesse for arbeid med barn, ungdom og familier
• Erfaring med utviklingsarbeid er ønskelig
• Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individnivå og systemnivå
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode norskkunnskaper
• Gode samarbeidsevner og løsningsfokusert tilnærming
• Fleksibilitet og evne til å tenke nye løsninger
• Erfaring fra spesialist og/eller kommunehelsetjenesten
• Krav om norsk autorisasjon
• Krav om godkjent politiattest
• Førerkort

Personlig egnethet vektlegges.

Du

• brenner for arbeid på oppvekstfeltet, for folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, lavterskeltilbud og tidlig intervensjon
• er faglig oppdatert
• kommuniserer godt og skaper gode relasjoner med innbyggere og samarbeidspartnere
• er initiativrik, fleksibel, strukturert og selvgående

Vi tilbyr:

• spennende og utviklingsorienterte oppgaver
• et godt arbeidsmiljø
• gunstige pensjons- og forsikringsordninger
• lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
• en IA og Fysak kommune
• gode muligheter for å kunne påvirke egen arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver innenfor vedtatte rammer og satsningsområder

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder for Helse og mestring, Ola Løvstad, tlf. 95339137 eller kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud, tlf. 97134090

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet:

Avdeling:

Helse, omsorg og velferd
Fysio/ergo/lege

 

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

 

Søknadsfrist: 15.08.2022

 

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Østre Toten kommune

 

Østre Toten kommune

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

 

Del stillingen

Selskap

Østre Toten kommune

Lenke til firma

https://www.ototen.no/

Kontaktinfo

  • Ola Løvstad
  • Tittel: Helse og mestring
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 953 39 137
  • Anne Grethe Hole-Stenerud
  • Tittel: Kommunalsjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 971 34 090

Lokasjon

  • Lena

Søknadsfrist

August 15, 2022