Psykolog 2. gangs utlysning

 

Om oss

Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1140 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi. Mehamn er kommunesenteret i Gamvik, som har egen flyplass og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig og et aktiv miljø, med et stort utvalg av lag og foreninger innenfor idrett og kultur for barn og voksne. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en spennende stilling for deg.

Lebesby kommune er en kyst – og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.com

 

Om stillingen

Gamvik kommune har i samarbeid med Lebesby kommune ledig stilling som psykolog. Stillingen er delt med 50 % i hver av kommunene. Stillingen er plassert i kommunens psykiatritjeneste og rapporterer til helseleder.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling innen psykisk helse med særlig fokus på rusproblematikk
 • Være kommunenes hovedressurs innen arbeidet med psykisk helse
 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Behandling av lettere til moderate psykiske og atferdsmessige vansker
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Undervisning om barns psykiske helse og veiledning av personell som arbeider i barnehage, skole og helsetjenesten
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra primær- eller spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Interesse for forskning og fagutvikling
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig med god framstillingsevne
 • Personlige egenskaper som initiativrik, engasjert, fleksibel og strukturert
 • Vi oppfordrer også sisteårsstudenter til å søke stillingen

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til eget reglement
 • Hjelp til å skaffe bolig

Spørsmål om stillingen

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til helseleder Anne Marie Magnussen – mobil 918 11 493 – epost
[email protected]

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.

 

Søknadsfrist 21. august 2020

 

Arbeidsgiver Gamvik kommune

Kommune Gamvik

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Gamvik og Lebesby kommuner

Hjemmesider for de respektive kommuner:

https://www.gamvik.kommune.no/

https://www.lebesby.kommune.no/

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Gamvik og Lebesby kommuner

Kontaktinfo

 • Anne Marie Magnussen
 • Tittel: Helseleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: mobil 918 11 493

Lokasjon

 • Gamvik
 • Lebesby

Søknadsfrist

August 21, 2020