Ledig stilling (50%) som prostesekretær i Sør- Helgeland prosti- vikariat med mulighet for fast

 

Brønnøy er prostesete for Sør- Helgeland prosti. Det består av 5 kommuner og 6 kirkesokn.

Det er ledig vikarstilling i 6 måneder som prostesekretær med mulighet for fast tilsettelse. Prostesekretæren bistår prosten i hans daglige arbeid i prostiet. Kirkestaben holder til i trivelige lokaler i Brønnøy sentrum, hvor prostesekretær har kontor.

Det er ledig ei vikarstilling som prostesekretær i 50 % stilling med mulighet for fast stilling. Søker må være medlem av Den norske kirke. Relevant utdanning eller praksis. Gode datakunnskaper. God kjennskap til Den norske kirke er ønskelig. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

Hoveddel:

Arbeidsoppgavene vil være ulike former for administrativ hjelp for prosten, t.d. planlegging, rapportering, saksbehandling, behjelpelig med tilrettelegging for prestevikarer, ha kontakt med ulike instanser i kirka, arkiv, postbehandling, klargjøring til møter mm.

Andre tiltak:

Prostesekretær deltar i kontorfunksjonene sammen den de andre som jobber i administrasjon. Prostesekretæren vikarierer ved kirkekontoret ved ferie, permisjoner ol. I forbindelse med ny kirkeordning kan arbeidsoppgavene endres noe.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning
Ha erfaring med vanlige kontorprogram (MS office)
Evne til å sette deg inn i nye data verktøy
God muntlig og skriftlig framstillings evne
Personlig egnethet

Personlige egenskaper

Gode evner i å kommunisere
Kunne arbeide selvstendig
God på samarbeid med andre

Vi tilbyr

En variert og spennende jobb
Fleksibel arbeidstid innenfor stillingens ramme
Kontor og fellesskap sammen med kirkens øvrige ansatte
Ordnede lønns- og arbeidsvilkår – følger KA`s tariffavtale
Pensjonsordning i KLP

Annet;

Søker må være medlem av Den norske kirke og kunne identifisere seg med mål og visjoner innenfor Dnk
Den som ansettes må fremlegge politiattest (barneomsorgsattest)

 

Kontakt kirkeverge Jan Kristiansen tlf.97874646 vedr. spørsmål om stillingen.

 

Tilsetting: Snarest. Søknadsfrist: 21.02. 2022. Søknad med CV, referanser og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes: Brønnøy kirkelig fellesråd, Pb 92, Storgata 10, 8901 Brønnøysund eller e-post: [email protected]

 

———————————————————————————————————————————————————

 

50% prosjektstilling som Trosopplærer

Det lyses ut ei 50% prosjektstilling som Trosopplærer hos oss i Brønnøy kirkelige fellesråd ut året 2022. Med mulighet for forlengelse i inntil 3 år. Ved mulig forlengelse kan stillingsprosenten endres ut fra tildelte midler til stillingen. Søknadsfrist; 21. februar 2022. Tilsetting; Snarest.  

Prosjekt stillingen omfavner 6 menighetene i Sør-Helgeland prosti. Brønnøy menighet, Velfjord/Tosen menighet, Sømna Menighet, Vega menighet, Bindal menighet og Vevelstad menighet. Hoveddelen av jobben blir i Brønnøy.

Arbeidsoppgaver:

Hoveddel:

Planlegge og lede prosjektet Jordvenn innenfor trosopplæringstiltak for barn;

Tar utgangspunkt i boka Jordvenn- venn med hele skaperverket; Boken handler om hvordan kirken kan legge til rette for at barn og unge får et enda bedre forhold til jorda vår. Her finner du et knippe samlinger og aktiviteter som du kan gjennomføre i eget nærmiljø, uansett hvor i landet du bor. Med naturen som læringsarena ligger det godt til rette for å erfare og lære gjennom kropp og sanser. Det man lærer å kjenne, det blir man glad i. Boka er skrevet av Eldbjørg Leinebø Ekre.

Andre tiltak:

Delta sammen med andre ansatte og prester i konfirmantundervisning og bidra til litt innenfor trosopplæringstiltak. Mange av tiltakene er samlet for alle på tvers av menighetene.

Delta på stabsmøter og samarbeid med hele kirkestaben.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning, for å kunne gjennomføre prosjektarbeid med målgruppe barn og unge gjerne med pedagogikk og/eller kristendom
Verkstedsbasert pedagogisk erfaring med barn og unge
Erfaring med prosjektarbeid og lede prosjekt med målgruppe barn og unge
Relevant erfaring med å arbeide kreativt og kulturbasert natur.
Personlig egnethet

Personlige egenskaper

Gode evner i å kommunisere med barn og ungdom
Ha evnen til å ta barns- og unges perspektiv
Ha et sterkt engasjement for barn og ungdom
Være komfortabel med å formidle tro
God på samarbeid
God til å motivere
Flink til å sette realistiske mål
Være selvstendig og strukturert
Kunne videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig ha visjoner for fremtiden
Nytenkende og kreativ
Fleksibel
Ha digital kompetanse

Vi tilbyr

En variert og spennende jobb
Fleksibel arbeidstid innenfor stillingens ramme
Kontor og fellesskap sammen med kirkens øvrige ansatte
Ordnede lønns- og arbeidsvilkår – følger KA`s tariffavtale
Pensjonsordning i KLP

Annet;

Søker må være medlem av Den norske kirke og kunne identifisere seg med mål og visjoner innenfor Dnk
Kvelds- og helgearbeid må påregnes
Den som ansettes må fremlegge politiattest (barneomsorgsattest)

 

Søknad med CV, referanser eventuelt bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes: Brønnøy kirkelig fellesråd, Pb 92, Storgata 10, 8901 Brønnøysund eller e-post: [email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Brønnøy kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Jan Kristiansen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 978 74 646

Lokasjon

  • Brønnøysund

Søknadsfrist

Februar 21, 2022