Prosjektleder VA

 

Hurdal kommune

Har du lyst til å bli vår nye prosjektleder? Vi trenger DEG til å lede utviklingen av Hurdals infrastruktur innen vann og avløp.

Våre vann- og avløpsanlegg skal gjennom en betydelig oppgradering de neste årene, det legges opp til investeringer i planperioden 2020 – 2023 på rundt 300 millioner kroner. Dette innebærer både etablering av nytt og utvidelse av eksisterende anlegg.

For å nå kommunens mål om fornyelse av våre anlegg innenfor vann og avløp, søker vi en engasjert og dyktig prosjektleder med relevant erfaring. Som prosjektleder har du det overordnede ansvaret for å organisere, lede og sikre gjennomføringen av denne oppgraderingen. Stillingen rapporterer direkte til rådmann og har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser.

Arbeidsoppgaver

Sikre måloppnåelse for vedtatt oppgraderingsprosjekt innenfor vann og avløp
Planlegge og gjennomføre prosjektet i alle faser fra og med tidligfase til ferdigstillelse
Gjennomføre anbudskonkurranse/innkjøp i henhold til regelverk for offentlig anskaffelse
Utarbeide politiske saker for prosjektet
Gjennomføre prosjektet i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet
Utstrakt samarbeid med virksomheter i kommunen og eksterne aktører og brukere

Kvalifikasjoner

Relevant teknisk utdannelse på bachelornivå eller masternivå
Erfaring som prosjektleder helst innenfor vann og avløp
Kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring
God VA faglig kompetanse og økonomiforståelse
God kjennskap til offentlig regelverk
God norskspråklig framstillingsevne, muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Drivende og løsningsorientert med gjennomføringsevne
Gode kommunikasjonsevner
Ryddig og strukturert
Evne til å jobbe i tverrfaglig team

Vi tilbyr

100 % fast stilling også utover prosjektperioden
Varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
Et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamfølelse
Gode og faglige utviklingsmuligheter
Fleksibel arbeidstid

Arbeidssted Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Kokkim, Rådmann
917 40 845

 

Hurdal kommune er en vekstkommune på Øvre Romerike, med i underkant av 3000 innbyggere og ca. 250 ansatte. Hurdal kommune legger til grunn FNs bærekraftsmål i sitt arbeid, spesielt innenfor areal og samfunnsplanlegging, næringsutvikling og tjenesteproduksjon/-utvikling.

Vårt viktigste arbeid handler om å skape et attraktivt lokalsamfunn med fokus på livsmestring, frivillighet og fellesskap. Klima og miljø er et satsingsområde, og målet er å være et plussamfunn innen 2030.

Våre verdier er Raus, Modig og Solid og betyr at vi er fremoverlente og kreative, er etisk bevisste, handlekraftige, inkluderende og åpne. «Hel ved» er en betegnelse vi gjerne benytter i beskrivelse av vårt verdigrunnlag.

Hurdal kommune er en av 6 kommuner på Øvre Romerike, som samarbeider i interkommunale selskaper og andre samarbeidsforaer. Hurdal befinner seg 1 time nord for Oslo, enten du kjører bil eller reiser kollektivt.

Del stillingen

Selskap

Hurdal kommune

Kontaktinfo

  • Kjetil Kokkim
  • Tittel: Rådmann
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 917 40 845

Lokasjon

  • Hurdal

Søknadsfrist

Februar 9, 2020