Prosjektleder Utviklingsmiljø Indre Namdal – 1 års engasjement

 

 

Vil du være med å utvikle de fire Indre Namdal-kommunene? Gjennom bygdevekstavtalen, vil de fire Indre Namdal-kommunene Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik tilby deg en prosjektlederstilling for å styrke vårt utviklingsmiljø. 

De fire kommunene i Indre Namdal Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik skal inngå en bygdevekstavtale med staten for 2024 og 2025.

 

 • Søknadsfrist: 17. desember 2023

 

Søk stilling

 

Bygdevekstavtaler er et prosjekt for å teste ut ny distriktspolitikk på vegne av Regjeringen – forankret i Hurdalsplattformen og Distriktsmeldingen. Her får man være med å utarbeide og teste ut nye virkemidler og ny politikk i samhandling med de fire kommunene. Det er inngått en avtale med Regjeringen v/ KDD som peker på noen områder som man skal jobbe med:

 • Rekruttering av- og langsiktig planlegging for tilgang på kompetanse.
 • Økt boligbygging og utvikling av nye botilbud.
 • Sammen om smart mobilitet.
 • Regionalt utviklingsmiljø – Styrket plan- og utviklingskapasitet i pilotkommunene 

Et av områdene vi skal jobbe med, er å utrede hvordan vi kan etablere et felles utviklingsmiljø i regionen. Dette er et arbeid hvor en både kommer å samarbeide med fylkeskommunen og Statsforvalteren, og prosjektet skal blant annet vurdere om det er behov for unntak fra dagens regelverk gjennom forsøkskommuneordningen. 

Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler for 2024, og ved eventuelt ny finansiering i 2025 kan prosjektet vurderes forlenget. Arbeidet med utviklingsmiljø vil være et delprosjekt som en del av en bygdevekstavtale, og du vil rapportere til prosjektleder for Bygdevekstavtalen.

 

Stillingsinformasjon

Prosjektstilling

 •  Varighet fra 01.01.2024 til 31.12.2024 med muligheter for forlengelse.
 • Arbeidssted/arbeidsgiver: en av de fire Indre Namdal-kommunene etter nærmere avtale. 

 

Kvalifikasjonskrav

Formell utdanning

 • Ønskelig med minimum bachelor innenfor relevant fagkrets

 

Øvrige kvalifikasjoner

 • Lavere formell kompetanse kan være aktuell. Det vurderes særskilt i spesielle tilfeller hvor søker har spesielle kunnskaper/erfaringer knyttet til prosjektets hensikt.
 • Erfaring med kommunal og offentlig drift og organisering. 
 • Kunnskap om eller erfaring fra Grong, Lierne, Namsskogan eller Røyrvik kommuner.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Klar fordel å ha førerkort klasse B, da det må påregnes noe kjøring mellom kommunesentrene 

Personlige egenskaper 

 • Personlig egnethet er viktig.
 • Flink til å planlegge og sette mål.
 • Meget gode evner til samarbeid og å inspirere mennesker rundt seg.
 • Selvstendighet og med stor gjennomføringsevne.

 

Dette tilbyr vi

 • Stor frihet i arbeidsstil og arbeidssted. Det er aktuelt med kontorsted/arbeidsgiver i alle fire kommuner, avhengig av ønsker fra den som blir tilsatt.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.

 

 

Arbeidsoppgaver: 

Prosjektleder skal i samarbeid med de fire kommune jobbe for å skape et felles utviklingsmiljø i regionen, hvor samarbeid med blant annet fylkeskommunen og Statsforvalteren er sentralt. Dette vil medføre noe reising i prosjektperioden.

Det skal vurderes om en bør søke fritak fra dagens regelverk innenfor interkommunalt samarbeid gjennom forsøksordningen i løpet av prosjektperioden. 

 

Kontaktopplysninger

Flere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til en av kommunedirektørene: 

 • Grong kommune: kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg – 917 48 370
 • Lierne kommune: kommunedirektør Patrik Lundgren – 949 79 973
 • Namsskogan kommune: kommunedirektør Yngve Holm – 469 61 851
 • Røyrvik kommune: konstituert kommunedirektør Maifrid Alsgård – 472 97 746
   

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Del stillingen

Selskap

Grong kommune

Kontaktinfo

 • Bjørn Ståle Aalberg
 • Tittel: Grong kommune: kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 917 48 370
 • Patrik Lundgren
 • Tittel: Lierne kommune: kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 949 79 973
 • Yngve Holm
 • Tittel: Namsskogan kommune: kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 469 61 851
 • Maifrid Alsgård
 • Tittel: Røyrvik kommune: konstituert kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 472 97 746

Lokasjon

 • Grong

Søknadsfrist

Desember 17, 2023