Prosjektleder Stikk UT! Norge

 

Arbeidsgiver FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP

Stillingstittel Prosjektleder

Frist 13.08.2023

Ansettelsesform Engasjement

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR) er et kommunalt oppgavefellesskap eid av de 13 kommunene i regionen. Stikk UT! er FNR sitt største aktivitetsprosjekt og et viktig folkehelsetiltak for vårt område. Høsten 2024 tar vi fatt på et omfattende arbeid der vi skal implementere Stikk UT! også hos andre friluftsråd i landet. Vår paraplyorganisasjon er Friluftsrådenes Landsforbund (FL) som representerer alle friluftsrådene i Norge. FL vil ha det overordna ansvaret for Stikk UT Norge, mens FNR vil utvikle, søke samarbeidspartnere og drifte Stikk UT Norge.

FNR skal ansette en person i rollen som prosjektleder for dette arbeidet i en 2-årig 100% stilling. Vi søker deg som ønsker en spennende jobb med et viktig folkehelseoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

– Du vil ha ansvar for å lede fremdriften for prosjektet etter den gjeldende prosjektplanen, samt være bindeledd mellom FNR og FL i arbeidet med utvikling av Stikk UT Norge.

– Koordinere arbeidet med utvikling av funksjoner og tekniske løsningene bak Stikk UT! (app og nettside) og være pådriver i dette utviklingsarbeidet.

– Oppfølging av prosjektregnskap, bistå i arbeidet med finansiering av prosjektet. Ivareta økonomiske samarbeidspartnere.

– Bistå i utarbeidelse av en nasjonal markeds- og kommunikasjonsplan for Stikk UT! Norge.

Stillingen rapporterer til daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Vi søker deg som har:

– Min. treårig høyskoleutdanning

– Bred erfaring med prosjektledelse; du må kunne jobbe selvstendig og målrettet og kunne lede prosjekter fra start til slutt; inkludert økonomistyring.

– Erfaring fra arbeid med innovasjon, kommunikasjon og markedsføring

– Erfaring fra arbeid med prosessledelse som verktøy er ønskelig

– Erfaring fra arbeid med folkehelse og friluftsliv er et ekstra pluss men ikke et krav

Personlige egenskaper:

Vi søker en person med gode lederegenskaper og strategiske evner. Du må ha gode samarbeidsevner og være god på relasjonsbygging. Du må også ha meget gode kommunikasjonsevner; både muntlig og skriftlig. Du må være engasjert, strukturert og ha evnen til å motivere deg selv og de rundt deg til å arbeide sammen om å nå felles mål.

Mer info om Stikk UT! finner du på stikkut.no og i Stikk UT! sin egen app som du kan laste ned fra App Store og Google Play.

  • Lønn etter avtale.
  • Arbeidsted er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sitt kontor i Molde.
  • Oppstart: Tidligst mulig.

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Ola Fremo, tlf 95732511, søknad sendes til [email protected] innen 13. august 2023.

 

Søk på stillingen her.

 

Sted Idrettsvegen 2, 6413 Molde

Spørsmål om stillingen

Ola Fremo, Daglig leder

Mobil  957 32 511

 

Om arbeidsgiveren

Tilrettelegger for friluftsliv i 13 kommuner på nordvestlandet i samarbeid med kommuner, organisasjoner og grunneiere. Vi er tilsluttet FL (Friluftsrådenes Landsforbund) og FNR (Forum for natur og friluftsliv). Vertskommune er Molde. Vi drifter innsamling av strandsøppel, friluftsskoler og Læring i Friluftsliv samt samarbeid med kommunene om friluftsliv i kart.

 

Del stillingen

Selskap

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (FNR)

Kontaktinfo

  • Ola Fremo
  • Tittel: Daglig leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 957 32 511

Lokasjon

  • Molde

Søknadsfrist

August 13, 2023