Prosjektleder – omstilling

 

Stange kommune

‘Stange kommune er en kommune i vekst og endring. Sett i lys av endrede rammebetingelser må kommunen omstille seg for fremtiden. En av hovedoppgavene i kommende økonomiplanperiode (2020-2023) vil derfor være omstilling gjennom strukturelle endringer og optimalisering av driften for å oppnå økonomisk bærekraft. Arbeidet er organisert som et prosjekt med rådmannens ledergruppe, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud som styringsgruppe og formannskapet som referansegruppe. Prosjektleder skal være sekretær til styringsgruppa og være ansvarlig for prosess og framdrift i arbeidet.

Det skal gjennomføres en analyse av kommunens tjenesteområder som skal være et kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke ønskede prioriteringer og valg kommunestyret vil gi av føringer for omstillingsarbeidet.

Vi søker etter en dyktig prosjektleder som har god gjennomføringsevne, relasjonskompetanse og kunnskap om kommunale organisasjoner. Prosjektgjennomføringen vil kreve god samhandling i hele organisasjonen, nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og god samhandling mellom politisk og administrativt nivå.

Arbeidsoppgaver

Sikre gjennomføring av prosjektplan for omstillingsarbeidet
Planlegge og bidra til gode endringsprosesser
Involvere medarbeidere og tillitsvalgte i omstillingsarbeidet
Sikre informasjon om omstillingsarbeidet internt og eksternt
Sekretær til rådmannens styringsgruppe i omstillingsprosjektet

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
Erfaring fra tidligere omstillingsarbeid
God kunnskap om kommunal sektor
Ønskelig med prosjektledererfaring

Personlige egenskaper

Du er metodisk og systematisk, evner å planlegge og prioritere
Du er god på å bygge relasjoner og samarbeider godt med andre
Du har god gjennomføringsevne og oppnår kvalitetsmessige gode resultater
Du kommuniserer på en klar og tydelig måte, og har god evne til å få med deg andre
Du har god organisasjonskompetanse
Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Innholdsrike og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon med mye kompetanse og drivkraft
Fleksitidsordning
Pensjonsordning i KLP

 

Søknadsfrist: 06.03.2020

 

Arbeidsgiver: Stange kommune
Sted: Stange
Stillingstittel: Prosjektleder – omstilling
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Engasjement
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4183312511
Stillinger: 1
Startdato: 01.06.2020
Sluttdato: 01.06.2022
Arbeidssted Storgata 45, 2335 Stange

 

Kontaktinformasjon

Kaija Eide Drønen, Rådmann
959 19 271
[email protected]

Inger Lise Storlien, HR-sjef
908 58 074
[email protected]

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa – attraktivt plassert med kort vei til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen er i god vekst og har en positiv befolkningsutvikling med om lag 20 000 innbyggere, og preges av levende lokalmiljøer. Vi byr på et aktivt kulturliv og et vakkert og rikt kulturlandskap av nasjonal verdi – vi har flotte fasiliteter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Folk er vennlige og møter nye innbyggere med åpenhet og er ivaretagende.

Stange er en veldrevet vekstkommune med god styring og høy kompetanse blant de ansatte. Vi er organisert i en tonivåmodell med kommunalsjefer og virksomheter. Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye idèer blir positivt mottatt, vurdert og behandlet på en konstruktiv måte. Ny teknologi tas i bruk og er en del av innovasjonskulturen. Det er lov å prøve noe nytt – og feil er det vi lærer av!

Flyttet fra Oslo til Stange

Del stillingen

Selskap

Stange kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Stange

Søknadsfrist

Mars 6, 2020