‘Prosjektleder – Kongsbergregionens tjenesteutviklingssamarbeid

 

 

Spennende stilling som Prosjektleder for anskaffelse av felles ERP-løsning for 8 kommuner

Varighet: 3 år

Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for Tjenesteutvikling er et samarbeidsinteresseorgan for åtte kommuner. Samarbeidet skal bidra til fremtidsrettede og gode tjenester for regionens innbyggere. Vi har mange prosjekter innenfor satsningsområdene:

 • Kvalitet i tjenesteleveranse
 • Kompetanseutvikling
 • Innovasjon og digitalisering

Les mer om Tjenesteutviklingssamarbeidet her.

Kommunene i regionen skal anskaffe felles ERP-løsning og vi trenger en dyktig og fremoverlent prosjektleder til å lede dette viktige arbeidet.

For å sikre at kommunene innretter et bærekraftig samarbeid innen funksjonene som inngår i en ERP-løsning, skal prosjektet først gjennomføre en forstudie som beskriver og anbefaler en fremtidig modell for samarbeid om økonomifunksjonen på tvers av kommunegrensene. Forstudien skal hensynta den teknologiske utviklingen som skjer i markedet de neste årene.
Funn og beslutninger fra forstudien skal legges til grunn ved anskaffelse av felles ERP-løsning. Løsningen som skal anskaffes skal bidra til effektive og automatiserte arbeidsprosesser og implementeres på en slik måte at kommunene realiserer størst mulige gevinster.

Personen som ansettes vil få prosjektlederansvaret for hele prosessen.
Stillingen inngår i sekretariatet i Tjenesteutviklingssamarbeidet og rapporterer til daglig leder for Tjenesteutvikling i Kongsbergregionen.

Vi er i dialog med et par andre kommuner utenfor Kongsbergregionen som er interessert i å delta i prosjektet. Dette vil være avklart når prosjektleder tilsettes.

 

Krav og ønsker til deg:

 • Relevant høyere utdanning og kompetanse om kommunal forvaltning herunder regnskap/budsjett/HRM/lønn
 • Relevant erfaring fra anskaffelse og implementering av digitale løsninger i kommuner
 • Solid og relevant prosjektlederkompetanse
 • God digital kompetanse

 

 • Du kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Du er fleksibel og en god lagspiller
 • Du er engasjert og liker å arbeide i et hektisk miljø
 • Du har evne til å prioritere og omprioritere når situasjonen krever det

Personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt. Det er ønskelig at prosjektleder sitter i Kongsbergregionens lokaler noen dager pr. uke. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Den som ansettes må derfor ha førerkort og disponere bil.

 

Vi tilbyr:

 • En spennende og tidsaktuell stilling som bidrar til å gjøre en forskjell for kommunene
 • Gode muligheter for selvutvikling og et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger
 • Fleksitidsordning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk for kommunesektoren
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsbergregionen, med kontorsted Kongsberg. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt. ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Viken
 • Jobbtype: Engasjement
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 30.01.2024
 • Tiltredelse: etter avtale
 • Arbeidssted: Kongsbergregionen

 

Kontaktpersoner:

Britt Inger Kolset (leder tjenesteutvikling Kongsbergregionen)
tlf: 48166221

 

Hjemmeside:

www.kongsberg.kommune.no

 

Adresse:

Dyrmyrgata 48 3616 Kongsberg

 

Kongsberg kommune Kongsbergregionen

Kongsberg kommune har nær 29.000 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.
I 2024 feirer byen vår 400 år.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 2000 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Del stillingen

Selskap

Kongsberg kommune

Kategorier

ERP

Kontaktinfo

 • Britt Inger Kolset
 • Tittel: leder tjenesteutvikling Kongsbergregionen
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 48166221

Lokasjon

 • Kongsberg

Søknadsfrist

Januar 30, 2024