Søknadsfrist: 21.10.22

Regionene Nord-Gudbrandsdal, Sør-Østerdalen og Valdres har gått inn i et samarbeid der vi har som ambisjon å være i front innen digital hjemmeoppfølging. Vi lyser ut en stilling som prosjektleder for digital hjemmeoppfølging. Prosjektet er en del av nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Digital hjemmeoppfølging – Prosjektleder

Prosjektleder for en toårig forsterka satsing på digital hjemmeoppfølging. «Innføring av digital hjemmeoppfølging av kronisk syke i regionene Nord-Gudbrandsdal, Sør- Østerdalen og Valdres” er et samarbeid mellom 18 kommuner i Innlandet, fastleger og Sykehuset Innlandet.

Digitalisering er et satsingsområde, og vi har ambisjoner om at kommunen skal være i front i å utvikle et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten om oppgave- og ansvarsfordeling. I helse- og velferdssektoren vil innføring av e-helseløsninger for å forbedre og effektivisere arbeidsmetoder og implementering av velferdsteknologi være viktige verktøy for å sikre bærekraftige tjenester også i fremtiden. I prosjektet “Økt selvstendighet og bedre helse med digital hjemmeoppfølging for pasienter med kols, hjerte- og karsykdommer, middels/moderat demens og psykisk syke (depresjon)» er det satt som mål at Digital hjemmeoppfølging (DHO) skal være integrert i et helhetlig tilbud til disse pasientgruppene i de tre regionene. Kommunene vil dele erfaringer og samarbeide i prosjektperioden. 

Prosjektbeskrivelse (PDF, 270 kB)​​​​​​​

Arbeidsoppgaver 

Vi søker en prosjektleder med følgende kvalifikasjoner:

Som prosjektleder digital hjemmeoppfølging har du ansvar for å etablere og lede prosjektet gjennom alle prosjektets faser. Det innebærer å

 • Foreta en kunnskapsgjennomgang og kartlegge behov og muligheter
 • Utrede og prøve ut digital hjemmeoppfølging
 • Koordinere tjenesteutvikling- og endringsprosesser internt og i samarbeid med samarbeidsaktørene i prosjektet
 • I samarbeid med Nettverkskoordinator VFT i Innlandet, være en pådriver for samarbeid og samhandling mellom aktørene i helsefellesskapet
 • Koordinere gevinstplanlegging og realisering
 • Utarbeide plan for utprøving og oppstart

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis bachelorgrad, fortrinnsvis innen helse og sosial
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Kjennskap til helse- og velferdstjenesten i kommunal sektor
 • Kompetanse og erfaring i gjennomføring av ROS og DPIA er en fordel
 • God faglig innsikt og erfaring fra ett eller flere av følgende områder; innovasjon, tjenestedesign, e-helse og velferdsteknologi er ønskelig
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med annet skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

 • Du er nytenkende og initiativrik
 • Du er god til å samarbeide og bygge nettverk med flerre aktører
 • Du er god til å spille andre gode
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Du kan arbeide strukturert og målrettet

Vi tilbyr 

 • En mulighet til å være en aktiv bidragsyter i videreutviklingen av regionenes helse- og velferdstjenester
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale 
 • Fleksitidordning 
 • Mobiltelefonordning 
 • Medlemskap i KLP som gir gunstig pensjonsordning.

Kontaktinformasjon: Frode Damstuen, daglig leder, 90915501 

Arbeidssted: Skansen 7, 2670 Otta 

Søknad sendes elektronisk til [email protected]

Søknadsfrist: 21.10.2022

Nøkkelinformasjon: 

 • Arbeidsgiver: Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal 
 • Stillingsprosent: 100% 
 • 2 årlig engasjement med mulighet for forlengelse 

Mer informasjon om stillingen på www.nord-gudbrandsdal.no

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentliglova § 25.