Innlandet fylkeskommune - Karriere Innlandet Sør-Østerdal

 

Prosjektleder «Fagskole i Sør-Østerdal»

 

 

 

Beskrivelse

Karriere Innlandet Sør-Østerdal har ledig 100 % midlertidig stilling (3-årig) som prosjektleder i prosjektet «Fagskole i Sør-Østerdal».

Vår region har mottatt gave fra Sparebankstiftelsen Hedmark og tilskudd fra Sør-Østerdal Interkommunale politiske råd til opprettelsen av et studietilbud i samarbeid med Fagskolen Innlandet i vår region. For å realisere dette søker vi etter en dyktig og utviklingsorientert prosjektleder!

Regionen har behov for kompetanse innen primært helse-, reiseliv- og industrifag. Prosjektets målsetning er at Fagskolen Innlandet etablerer en fast node med årlige utdanningstilbud i vår region, samt etablering av en «Læringsfabrikk for helsefag» på Terningen Arena.

Karriere Innlandet, Fagskolen Innlandet og kommunene er initiativtakere og samarbeidspartnere i prosjektet. Karriere Innlandet er prosjekteier.

 

Om Karriere Innlandet Sør-Østerdal

Karriere Innlandet er en del Innlandet fylkeskommune. Karriere Innlandet tilrettelegger for desentralisert fagskole-/høyere utdanning og har ansvar for videregående opplæring for voksne og karriereveiledning. Karriere Innlandet samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringslivet, kommuner og NAV.

 

Vi søker deg som

 • liker å jobbe med utviklingsprosjekter.
 • er nettverksorientert, og liker å skape noe sammen med de rundt deg.
 • har evner til å lede et prosjekt.
 • har evne til å bygge gode relasjoner til prosjektets ulike partnere og målgrupper.
 • har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.

 

Vi tilbyr

 • et godt og trygt arbeidsmiljø.
 • muligheten til å skape noe nytt på vegne av regionen.
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer og samarbeidspartnere.
 • lønn etter avtale.
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Om stillingen

 • 100 % midlertidig stilling med prosjektperiode 1. januar 2024 – 31. desember 2026 knyttet til prosjekt «Fagskole i Sør-Østerdal».
 • tiltredelse snarest.
 • du vil bli ansatt i Innlandet fylkeskommune med arbeidssted Karriere Innlandet Sør-Østerdal i Elverum.
 • stillingen ligger til leder i Karriere Innlandet Sør-Østerdal.
 • som prosjektleder vil du rapportering på prosjektets fremdrift overfor styringsgruppen for prosjektet.
 • reisevirksomhet må påberegnes.
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

 

Arbeidsoppgaver

Prosjektet krever et omfattende utviklingsarbeid med en bred oppgaveportefølje.

 • Koordinering, tilrettelegging og mobilisering.
 • Prosjektet må arbeide markedsrettet med kartlegging av behov, rekruttering av deltakere og samordning mellom partnerne som inngår i samarbeidet.
 • Følge opp prosjektets prosjektbeskrivelse i samarbeid med styringsgruppen for prosjektet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet.
 • Følge opp og levere rapporteringer underveis i prosjektet.

 

Kvalifikasjonskrav

 • har relevant 3-årig utdanning fra høyskole/universitet, gjerne innen prosjektledelse. Lang erfaring fra prosjektledelse kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • har kjennskap til offentlig og privat sektor.
 • har kjennskap til det norske utdanningssystemet.
 • erfaring med økonomi, rapportering og planlegging.
 • erfaring i å lede møter og gjennomføre presentasjoner.
 • førerkort klasse B.

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Attester og referanser fra tidligere gjennomført arbeid som er relevant for stillingen vil bli etterspurt i forbindelse med eventuelt intervju.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Engasjement
 • Heltid/Deltid: Prosjekt
 • Arbeidstid: Dag, Varierende arbeidstid
 • Stillingstype: Midlertidig stilling
 • Arbeidsområde: Administrativt
 • Søknadsfrist: 13.02.2024
 • Tiltredelse: Snarest
 • Arbeidssted: Elverum

 

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Liv-Kari Ringen
mob: 91 58 17 52

Leder Espen André Kristiansen
mob: +47 46 96 46 56

 

Hjemmeside:

/www.karriereinnlandet.no

 

Adresse:

Kirkevegen 1 2402 Elverum

 

Innlandet fylkeskommune – Karriere Innlandet Sør-Østerdal

Karriere Innlandet Sør-Østerdal er en del av enhet for Voksnes læring og Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring. Karriere Innlandet er under etablering og har blant annet karriere- og studieveiledning, videregående opplæring for voksne, og tilrettelegging for desentral fagskole-/høyere utdanning som sine oppgaver.
Karriere Innlandet samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringslivet, kommuner og NAV. Det er et mål at tilbudene og mulighetene skal bli mer tilgjengelige for regionens innbyggere.

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Liv-Kari Ringen
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 91 58 17 52
 • Espen André Kristiansen
 • Tittel: Leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 46 96 46 56

Lokasjon

 • Elverum

Søknadsfrist

Februar 13, 2024